Radhošť poutní

Dne 5. července 1931 se konala na Radhošti prvá cyrilometodějská pouť. Toho dne byla na Pustevnách odhalena socha Radegasta, téhož dne pak na vrcholu Radhošte sousoší sv. Cyrila a Metoděje, obojí dar frenštátského rodáka a v té době ředitele umělecké akademie v Chicagu, Mistra Albína Poláška. I přes nepřízeň počasí se tehdy této první slavnosti účastnily tisíce poutníků.

Česká republika si 5. července tradičně připomíná odkaz slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kteří roku 863 přišli ze Soluně do Velkomoravské říše. Zde v rámci své misie, významné nejen pro samotnou Moravu, ale i pro další slovanské státy, vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. 

I v současnosti má pro nás cyrilometodějská mise  význam začleněním teritoria Velké Moravy do křesťanského světa a provázející myšlenkou, že všichni lidé jsou si bratři. Důležitým prvkem je zejména ve sjednocené Evropě zachování národní svébytnosti a kultury národa, který zde odnepaměti žije a chce si své křesťanské tradice ve vazbě na Slovensko i na Čechy uchovat.

Velká Morava, neboli Velkomoravská říše, byl první státní útvar Slovanů na území dnešní České republiky a Slovenska. Vznikl kolem roku 833 a k jeho rozvrácení došlo před rokem 908. Teprve až později se začínala pozvolna utvářet česká státnost nejprve knížaty a od roku 1197 králi.

Pouť na Radhošť o státním svátku 5. července na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je upomínkou hodnot, které věrozvěstové Cyril a Metoděj do našich zemí přinesli a přihlášení se k nim.

Sousoší Cyrila a Metoděje najdeme také v městě Brně. Plastika má symbolickou podobu dvou postav s vetknutým dvouramenným křížem. V podstavci je záznam: Památník slavnostně požehnal biskup Vojtěch Cikrle dne 6. června 2013 v jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Základní kámen byl požehnán svatým otcem Benediktem XVI. Autoři: Radim Horák, Vladimír Matoušek. Investor: Biskupství brněnské.

Do plochy u sousoší jsou vloženy kovové pásy, které nesou záznam:

Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh … v něm byl život a ten život byl světlem lidí, to světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. L. P. 863 přišli ze Soluně na Moravu bratři Konstantin a Metoděj hlásali víru v Krista slovanským jazykem.

 Text a foto © Richard Sobotka

 

Radhošť poutní – ohlasy

 V naší vlasti i ve světě je množství soch obou těchto světců. Uvedený článek textem i fotem připomíná známé sousoší na Radhošti a jedno z těch nových – z poslední doby – na Petrově v Brně.
Je zajímavou náhodou, že obě díla spojuje stejný biblický text (počátek evangelia podle Jana). V brněnském případě jdou ta slova vepsána do „soklu“ sousoší, na Radhošti do rozevřené knihy, kterou drží sv. Cyril (Konstantin) – tvůrce slovanského písma.
Albín Polášek zapsal tento citát stylizovanou cyrilicí a fonetický překlad zní asi takto:

Levá stránka:
v načalě bě slovo i slovo bě k bogu i bog bě slovo
(Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.)

Pravá stránka:
se bě iskoni k bogu vsę těm byšę i bez jego že ničto že bysť v tom že život bě
(To bylo na počátku u Boha. Vše povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život…)

Tyto odborné informace mi před časem ochotně poskytl Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., za což mu děkuji.

Josef Krůpa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *