Jak Valaši putovali do Rožnova – 10

Doma v Rožnově. Do poledního vyzvánění už mnoho nescházelo. Den byl jiskrný, čas břaněl až málem zaléhalo v uších. Stráně všude kolem voněly květy a hluboké lesy...

Jak Valaši putovali do Rožnova – 8

 Pastýři betlémští. Navzdory všeckým starosťám s přepočítávaním oveček, odháňaním vlků a medvědů, hneď bylo horúcno, hneď sa zasej sypal z oblohy sněh, malá Marienka sa buchla...

Odkud pocházejí pravověrní Valaši

První besedu na toto téma uspořádala rožnovská městská knihovna na podzim roku 2015 a pro velký zájem znovu 16. března 2017 v konferenčním sále Sušáku Valašského...