Jan Surý: Procházka Tylovicemi.

Volné povídání o  minulosti samostatné obci, v současnosti městské části Rožnova pod Radhoštěm. Malé nahlédnutí do historie. Od svého založení patřily Tylovice k panství Rožnovskému. Připomínány...

Tylovické reminiscence

Tylovice – v minulosti samostatná obec, v současnosti městská část Rožnova pod Radhoštěm.  Malé nahlédnutí do historie Od svého založení patřily Tylovice k panství Rožnovskému....