Krédo jako osobní erb.

Krédo je souhrn názorů nebo přesvědčení. Krédo může být filozofické i vědecké. Může být vyjádřením trvalého osobního přesvědčení. Chce-li někdo ve svém curriculum vitae udělat...

Tak nevím…

Jen kousek od naší ulice je Náměstí míru. Tak nevím, jak to s ním dopadne. Už jednou (nebo dvakrát či vícekrát) bylo na přetřesu ten docela...

R O Č N Í D O B Y

Proč roční doby. Neuznávám roční doby jako něco stálého, neměnného, jednou pro vždy daného. Jejich časové rozpětí je samozřejmě pevně stanoveno, jak si to pořádek...