Kulturní výročí květen 2021.

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud (1856 – 1939. Město Příbor se rozkládá na obou březích řeky Lubiny, lemováno je krásnou scenérii předhůří Beskyd s vyhlídkou na...

Den matek.

Neděle 9. května 2021 – 15:00 – hudební altán. Den matek T klub – kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve všechny maminky, babičky a prababičky...

Historie Paláčkova mlýna a jeho zánik.

Učitel, historik a spisovatel Čeněk Kramoliš, rožnovský rodák, uvádí ve své knize  „Rožnovský okres“, kterou v roce 1907 vydal v Brně Musejní spolek: K nejstarším zařízením průmyslového charakteru...