Střílení na Štědrý večer

Za starých časů se vánoční svátky neobešly bez střílení. Písmák Alois Bělunek o střílení na Vánoce ve své kronice zaznamenal. „Kromě jiných zvyků se na...

Kulturní výročí červen 2023

František Palacký – „Otec národa“. V měsíci červnu roku 2023 uplynulo 225 let od narození českého historika, politika, filozofa a estetika – řečeného „Otec národa“ –...

Práce koní v lese při těžbě dřeva.

Těžba dřeva je prováděna motorovou pilou a dřevo je obvykle přibližováno na místo odvozu lesnickým kolovým traktorem. Na méně přístupných místech je k přiblížení dřeva využíváno koní....

Radegast – ochránce Beskyd

Jméno Radegast, boha dávných Slovanů, má údajně původ v mocném vojevůdci Radegaistovi, který se roku 405 vydal v čele čtyř set tisícové armády dobýt Řím. Byl...

Radhošť v proměnách času

   Radhošť je významný vrchol Radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech (1 129 m n. m.). Protáhlý hřbet je tvořen flyšovými pískovci a slínovci. Vrcholovou část Radhoště pokrývají...

Služba na Radhošti

Turistické prospekty a pohlednice ukazují Radhošť jako místo dalekých výhledů a hřebenovku mezi Pustevnami a vrcholem hory jako turistickou magistrálu plnou lidí. Ale ani na...