Klub filatelistů

Nabídka filatelistických materiálů k příležitosti uložení ostatků Dany Zátopkové na Valašský Slavín dne 18. 9. 2020. Zájemci o některou z položek sdělte obratem na e-mail: vystavelovi@tiscali.cz Štoček...

Kulturní výročí září 2020

Kulturní výročí září 2020. Helena Mičkalová, učitelka, sběratelka lidové slovesnosti a spisovatelka – nar. 3. 9. 1935 – 22. 11. 2011. V roce 2020 uplynulo 85...

Krásná železniční nádraží

V České republice máme celkem 2832 železničních stanic a zastávek, všeobecně označovaných jako nádraží. V době parostrojních železnic se pro nádraží používal termín „dražiště“, také „dražeň“, „drahov“....

Matouš Háša – Odsvětštění

Vernisáž 26. 8. 2020 Matouš Háša, Iva Mladičová Úvodní exhibice Ctib – Daniel Ctibor Zahájení – Jakub Sobotka, Iva Mladičová, Matouš Háša Návštěvníci Matouš Háša...