Hostýn v čase podzimu roku 2021.

Hostýn patří po Velehradu snad k nejpamátnějším poutním místům u nás. Dominantu tvoří mohutný chrám, viditelný už z velké dálky. Věhlas nejvýše položeného poutního chrámu...