Hostýn v čase podzimu roku 2021.

Hostýn patří po Velehradu snad k nejpamátnějším poutním místům u nás. Dominantu tvoří mohutný chrám, viditelný už z velké dálky.

Věhlas nejvýše položeného poutního chrámu Nanebevzetí P. Marie na Hostýně (718 m n. m.) sahá až do 17. století, podle některých snad až do 13. stol., kdy zázrak zaplašil od Hostýna a věřících, kteří právě zde našli útočiště, zle dotírající Tatary. Ještě ve čtyřicátých letech 20. století směřovala k zázračnému chrámu četná procesí až čtvrt milionu poutníků ročně.

Prvou kapli na Hostýně postavili havíři, když zde kolem r. 1544 kutali železo a stříbro. Kaple se zachovala až do r. 1658. Z té doby pocházejí prvé zmínky o poutním místě na Hostýně, kam dvakrát ročně chodila četná procesí.

V únoru 1650 koupil panství Jan hrabě z Rottálu, který velmi podporoval šíření katolické víry. Jeho manželka Marie objednala v r. 1655 v Německu pro hostýnskou kapli obraz P. Marie Vítězné, stojící s Ježíškem v náručí na půlměsíci. Obraz byl v 17. stol. doplněn reliéfem znázorňujícím zázračné pobití Tatarů blesky, které srší z ruky Jezulátka. Malá kaple brzy narůstajícímu počtu poutníků nedostačovala. Hrabě Rottál ji nechal rozšířit a opatřil zvonem, posléze postavil po stranách další dvě kaple.

Jeho vnuk František Antonín položil r. 1721 základní kámen k postavení velkolepého chrámu na Hostýně. Dokončen byl po 27 letech, přenesen do něj obraz P. Marie Vítězné a slavnostně vysvěcen 28. července 1748 za účasti více než třiceti tisíc poutníků.

V r. 1898 byla na nejvyšším hostýnském vrchu postavena kaple sv. Kříže a rozhledna. V r. 1909 dala Matice svatohostýnská popud k postavení schodiště; od Vodní kaple až k samotnému chrámu je na vzdálenosti 242 m položeno 250 schodů, na mnohých z nich jsou podnes znatelná jména dárců.

V roce 1912 byla zahájena stavba nové křížové cesty podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče a s mozaikovými obrazy podle návrhu Joži Úprky.

V témž roce vybudovala Matice svatohostýnská pro ubytování poutníků útulnu Ovčárna. V roce 1928 byl vystavěn moderní poutní dům a roku 1932 byla na Hostýn vybudována nová silnice.

Těžká doba nastala pro Hostýn po únoru 1948. V dubnu 1950 byly kláštery a řeholní domy v celé republice obsazeny příslušníky ozbrojených složek, řeholníci internováni ve sběrných a pracovních táborech. Stejný osud postihl i hostýnské jezuity. Teprve po skončení čtyřicetiletého období temna se v únoru 1990 mohli duchovní Tovaryšstva Ježíšova znovu vrátit na Hostýn, byl jim navrácen majetek a byla také obnovena činnost Matice svatohostýnské.

Hostýn je i dnes hojně navštěvován poutníky. Je také oblíbeným cílem turistů. Tři poutní domy se samoobslužnou restaurací a obnovený chrám v celé své nádheře s milostným obrazem P. Marie za oltářem stojí za podívání. Od rozhledny je výhled na město Bystřici pod Hostýnem. Dostupnost Hostýna usnadnila doprava autobusy, které zajíždějí téměř až na vrchol.

V průběhu 109 let existence byla Jurkovičova křížová cesta několikrát opravována. V současnosti jsou prováděny restaurační práce na zastaveních č. III. – XI. Jurkovičovy křížové cesty, u kterých jsou opravovány dřevěné konstrukce. Práce provádí Umělecké stolařství TABERNÁKL spol. s r. o.  Brno. Termín realizace je květen 2021 až prosinec 2022.

Obnovu Jurkovičovy křížové cesty finančně podpořilo Ministerstvo kultury v rámci záchrany architektonického dědictví.

Hostýn je přívětivé místo k návštěvě v každé roční době, v barevném podzimu snad nejvíce.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *