Svatý Hostýn v čase léta 2021.

Hostýn patří po Velehradu snad k nejpamátnějším poutním místům u nás. Charakteristická silueta mohutného chrámu je viditelná z velké dálky.

Věhlas nejvýše položeného poutního chrámu Nanebevzetí P. Marie na Hostýně (718 m n.m.) sahá až do 17. století, podle některých podání až do 13. stol., kdy zázrak zaplašil od Hostýna a věřících, kteří zde našli útočiště, zle dotírající Tatary. Ještě ve čtyřicátých letech našeho století směřovala k zázračnému chrámu četná procesí až čtvrt milionu poutníků ročně.

Prvou kapli na Hostýně postavili havíři, když zde kolem r. 1544 kutali železo a stříbro. Základní kámen ke stavbě velkolepého chrámu byl položen r. 1721, chrám po 27 letech dokončen a slavnostně vysvěcen 28. července 1748 za účasti více než třiceti tisíc poutníků.

Dne 24. září 1769 po úderu blesku do klenby chrámu zachvátil požár celou střechu i věž. Silný žár rozpustil všechny zvony s výjimkou jednoho, který se bez poškození skutálel po schodech dolů. Kostel byl opraven během následujících dvou let. Skutečnou zkázu Hostýna však znamenal patent císaře Josefa II. z 21. dubna 1784 o zákazu poutí. Chrám byl 4. ledna 1787 zrušen, v únoru téhož roku odsvěcen a později zbaven veškerého vnitřního zařízení a dokonce i střechy a takto nemilosrdně vydán na pospas drsné povětrnosti.

Poutě na Hostýn pokračovaly i přes zákaz. Když v 19. století dokonce sám rakouský císař Ferdinand V. přispěl finančním darem, bylo konečně r. 1840 úředně vystaveno povolení k obnově chrámu na jehož klenbě už v té době rostla tráva a působil jako ruina. Rekonstrukce byla zahájena r. 1841, o dva roky později dostavěny věže a 2. července 1845 vykonal opat Viktor Šlossar benedikci chrámu.

Důležitou postavou v historii Hostýna byl páter Antonín Cyril Stojan, který se v r. 1881 ujal duchovní správy a měl hlavní podíl na rozvoji Hostýna. Roku  1895  zakoupila Matice Svatohostýnská  od barona Laudona celý areál, vybudovala z darů poutníků nový hostinec, velkou noclehárnu, zřídila u pramene Vodní kapli a upravila cesty.

V roce 1898 byla na nejvyšším hostýnském vrchu postavena kaple sv. Kříže a rozhledna.

V roce 1909 vybudováno schodiště: od Vodní kaple až k samotnému chrámu je na vzdálenosti 242 m položeno 250 schodů, na mnohých z nich jsou podnes znatelná jména dárců.

V roce 1912 byla zahájena stavba nové křížové cesty podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče a s mozaikovými obrazy podle návrhu Joži Úprky. V témž roce vybudována útulna Ovčárna. A v roce 1928 vystavěn moderní poutní dům. Roku 1932 se toto centrum náboženského života dočkalo vybudování nové silnice.

Po únoru 1948 byl majetek rozvlečen, poutní dům předán ústavu sociální péče. Teprve roku 1990 se mohli duchovní Tovaryšstva Ježíšova znovu vrátit na Hostýn. Byl jim navrácen majetek a byla také obnovena činnost Matice svatohostýnské. Tento šťastný konec se stal příslibem duchovní i hmotné obnovy tohoto jedinečného poutního místa na Moravě.

Jurkovičova křížová cesta je v současné době restaurována. Práce provádí Umělecké stolařství Brno., firma Tabernákl spol. s r. o., zahájení 5/2021 a ukončení 12/2022.

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *