HOSTÝN v čase malovaného podzimu.

Věhlas nejvýše položeného poutního chrámu Nanebevzetí P. Marie na Hostýně (718 m n. m.) sahá až do 17. století, podle některých snad až do 13. stol., kdy zázrak zaplašil od Hostýna a věřících, kteří právě zde našli útočiště před zle dotírajícími Tatary. Ještě ve čtyřicátých letech našeho století směřovala k zázračnému chrámu četná procesí až čtvrt milionu poutníků ročně, kteří šli pěšky čtyři kilometry dlouhou cestu na vrchol hory.

Hostýn patří po Velehradu snad k nejpamátnějším poutním místům u nás. Dominantu tvoří mohutný chrám, viditelný už z velké dálky.

Prvou kapli na Hostýně postavili havíři, když zde kolem roku 1544 kutali železo a stříbro. Kaple se zachovala až do roku 1658. V únoru 1650 koupil panství Jan hrabě z Rottalu.  Malá kaple brzy narůstajícímu počtu poutníků nedostačovala, hrabě Rottál ji nechal rozšířit a opatřil zvonem, posléze postavil po stranách další dvě kaple.

Ke stavbě velkolepého chrámu na Hostýně položil rroku 1721 základní kámen jeho vnuk František Antonín, dokončen byl po 27 letech a slavnostně vysvěcen 28. července 1748 za účasti více než třiceti tisíc poutníků.

Dne 24. září 1769 okolo půl šesté hodiny odpoledne uhodil blesk do klenby chrámu. V noci se vzňal požár, který zachvátil celou střechu i věž. Kostel byl opraven během následujících dvou let. Skutečnou zkázu Hostýna však znamenal patent císaře Josefa II. z 21. dubna 1784 o zákazu poutí. Chrám byl 4. ledna 1787 zrušen, v únoru téhož roku odsvěcen a později zbaven veškerého vnitřního zařízení a dokonce i střechy a takto nemilosrdně vydán na pospas drsné povětrnosti.

Poutě na Hostýn i přes zákaz pokračovaly. Roku 1840 bylo úředně vystaveno povolení k obnově chrámu, dokonce sám císař Ferdinand V. přispěl finančním darem. Rekonstrukce byla zahájena roku 1841, o dva roky později dostavěny věže a 2. července 1845 vykonal opat Viktor Šlossar benedikci chrámu.

V roce 1912 byla pro ubytování poutníků postavena útulna Ovčárna, roku 1928 vystavěn moderní poutní dům a roku 1932 se Hostýn dočkal vybudování nové silnice.

Hostýn je i dnes hojně navštěvován poutníky a je také oblíbeným cílem turistů. Tři poutní domy se samoobslužnou restaurací a obnovený chrám v celé své nádheře s milostným obrazem P. Marie za oltářem stojí za podívání. Od rozhledny je výhled na městečko Bystřici pod Hostýnem. Dostupnost Hostýna usnadnila doprava autobusy, které po dobudování závěrečné části v prosinci 2022 budou zajíždět až k poutním domům.

Stavební plán prodloužení poslední části cesty na Hostýn k poutnímu domu č. 3.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *