Památka na hřebenu Veřovických vrchů.

Nenápadná památka na dřívější hranice rožnovsko-krásenského panství se nachází v lesích Veřovických vrchů, nedaleko zaniklé osady Hodorf. Na jižní straně jsou do hraničního kamene vytesána písmena: BFHVZ, která znamenají: Bernhard Ferdinand Herr von Zierotin.

Severní strana hraničního kamene nese nápis: (F) FII IHS, doplněný symbolem tří hřebů a kříže vystupujících z písmene H. Panství Nový Jičín a Štramberk byly totiž v červnu roku 1624 císařem Ferdinandem II dána jezuitskému řádu a výnosy z obou majetků měly sloužit jako fundace na vydržování tzv. Ferdinandea, neboli ferdinandského konviktu se sídlem v Olomouci, který měl vzdělávat a vychovávat katolické mládence. Znak lze interpretovat jako: Fundatio Ferdinadi Imperatols – nebo: Fundatio Ferdinandi I. Latinská zkratka IHS  vychází z řeckojazyčné zkratky Ježíš.

Hraniční kámen nad Zubřím tak představuje nejenom historickou, ale také velmi zajímavou epigrafickou památku, významnou jak pro Rožnovsko, tak pro Novojičínsko a Valašskomeziříčsko.

V místech, kde se nachází hraniční kámen, stávala v minulosti středověká osada  Hodorf, ta na počátku 16. století zpustla. Hodorfské sedlo bylo od dávných dob využíváno jako spojnice mezi jižní a severní stranou hřebene Veřovických vrchů.  V současnosti se lokalita nachází na hranici Moravskoslezského a Zlínského kraje a kopíruje dřívější hranice panství.

(Zdroj: Jan Anlauf, Pavel Lasztovicza:  Hraniční kámen rožnovsko-krásenského a novojičínsko-štramberského panství z druhé poloviny 17. století na historické lokalitě Hodorf. Acta musealia. Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzea regionu Valašsko, Vsetín. 2021.)

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *