Rodinné dny v roce 2022.

Den matek je den, kdy se dává pocta matkám a mateřství. Den matek je velmi krásný svátek, rozšířený po celém světě. Slaví se v různé dny...

Kam směřujeme.

Po tisíce let všechno ukazovalo na to, že po polidštění opice bude vývoj homo sapiens směřovat k vyšším cílům. A skutečně. Pyramidy sice nestavíme, ale pořád...

Jak jsme vypouštěli koroptve.

Koroptev polní (Perdix perdix) je malý hrabavý pták z čeledi bažantovitých. Má silné tělo, krátký ocas, zakulacená křídla, krátký šedý zobák. Samec má na břiše nápadnou...