Stalo se před 25 lety: Stoletá voda změnila červenci 1997 tvář Rožnova pod Radhoštěm.

Ve dnech 5. – 7. července 1997 postihla oblast východní Moravy katastrofální povodeň, později uváděna jako stoletá až dvousetletá. Jen v Rožnově pod Radhoštěm napáchala podle tehdy prvého odhadu škody nejméně za 100 milionů Kč. Ničivý živel boural park i silnici na nábřeží, bral stromy, chaty, garáže, automobily, narušoval mosty, zaplavoval sklepy. Přívaly deště podmáčely zem a způsobovaly sesuvy.

Pozorovací hydrologická stanice ve Valašském Meziříčí – Krásně zaznamenává údaje z povodí Rožnovské Bečvy o ploše 253 km čtverečních. Za období let 1930 – 1960 patřily k nejvodnatějším měsícům duben, průtok 6,74 m krychlových za sec., březen (6,45) a červenec (5,19). Roční průměr činí průtok 3,75 metrů krychlových za sekundu; minimální průtok 0,10 m krychlových za sekundu; maximální průtok 234,0 metrů krychlových za sekundu.

Z neděle 6. července na pondělí 7. července 1997 ve 3.00 hodin ráno byl na měřící stanici odhadnut průtok 350 – 400 metrů krychlových za sekundu.

 

Hlavní povodňový nápor trval v Rožnově 66 hodin. Kulminoval po zhruba 30 hodinách nepřetržitého deště v noci z neděle 6. na pondělí 7. července 1997, kdy kontrolní pracoviště Povodí Moravy ve tři hodiny v noci zjistilo na měřicí stanici v Krásně průtok 350 – 400 metrů krychlových za sekundu.

Vodní příval smetl v Rožnově p. R. Nábřeží Dukelských hrdinů v délce asi 200 m i s frekventovanou mezinárodní komunikací E18, poškodil v délce několika set metrů břeh městského parku, naproti Tyršovu nábřeží smetl téměř dvě desítky garáží i s několika osobními automobily. Několika rodinným domkům sebral zahrady i zahrádky a zatím co podmáčený svah hrozil sesuvem, řeka Bečva jim doslova klepala na dveře. Na Dolních Pasekách voda značně poškodila most a strhala všechny lávky včetně přístupové cesty k rodinným domkům. Most voda sebrala také mezi Viganticemi a Rožnovem.

„Voda v Rožnově zničila pět mostů a deset až dvanáct lávek,“ řekl tehdejší starosta JUDr. Jaroslav Kubín. „Bylo evakuováno několik rodin z bytů a šest rodinných domků. V Bayerově ulici byl po opadnutí vody demontován valašský domek, který vcelku bez úhony přečkal dvě světové války, nikoliv však tuto povodeň. Stavební úřad vydal demoliční výměr a při demontáži, samozřejmě se souhlasem majitele, jsme zjistili, že byl skutečně nejvyšší čas, protože vzdutá Hážovka jej totálně podemlela a hrozilo sesutí trosek domku jak do potoka tak i na přilehlou komunikaci. K obětem na životech naštěstí nedošlo. Během záplav pomáhala Městská i Česká policie, hasiči profesionální i dobrovolní a řada občanů, celkem několik set obětavců zabezpečovalo během kritických dnů zdraví a životy lidí a jejich majetek. Vyslovit cifru napáchaných škod je prozatím předčasné, ta však původně odhadovaných sto milionů značně převýší. V těchto dnech je jedna etapa za námi, v té druhé půjde o nápravu škod způsobených katastrofální povodní.“

Velitel Městské policie Josef Krause a dvacet strážníků zvládli náročné dny na výtečnou. „Po zkušenostech s červencovými záplavami chci dosáhnout větší soběstačnosti,“ řekl Josef Krause. „Potřebovali jsme zábrany na komunikace, když se rozlila voda, ty však byly nedostupné v zaplavených garážích technických služeb. I když jsme v Rožnově měli díky vysílačkám okamžité spojení s ostatními složkami, v katastrofických situacích by měl fungovat jeden velký dispečink, podobně jako měli v Ostravě, kde seděl hasič, místní i státní policie, lékař – měli k sobě blíž, koordinace byla rychlejší a pružnější. Výborné bylo, že na pomoc přišla armáda, ale kdyby přišla už v prvé fázi povodní, byla by její pomoc účinnější. Je to poučení pro příště. Nedělejme si iluze, že už žádné další katastrofy nebudou. Já myslím, že ještě budou, protože ekosystém je narušený, příroda se brání a tak se nám vlastně mstí.“

Jak šly v červenci roku 1997 dny.

Sobota 5. července – mrholení z nízkých mraků. Přeháňky se v noci změnily ve vytrvalý déšť.

Neděle 6. července – Vytrvalý déšť zvedl v odpoledních hodinách hladiny potoků. Večer se vylila Hážovka, voda zaplavila most do Valašské Bystřice. Bayerova ulice od Komerční banky až po Harcovnu byla pod vodou. Most k Sokolovně pod náporem vody vibroval, most u papíren byl pod vodou. Řeka Bečva se začala vylévat ze břehů.

Pondělí 7. července – Hladina potoků a Bečvy kulminovala mezi půlnocí a třetí hodinou. Ráno zaplavila Bečva Nábřeží Dukelských hrdinů po celé délce od horního mostu až po světelnou křižovatku, zaplavovala i přilehlé zahrady. Přístupové cesty z Dolních a Horních Pasek se proměnily v dravé řeky. Dolní část městského parku se proměnila v jezero. Běsnící voda vytvářela na splávcích neuvěřitelně vysoké vlny a většinu splávků zničila. Dravý proud unášel celé stromy, trámy, polena. Nejvíce byl poškozený břeh proti Zemědělské škole, kde voda utrhla krajnici i s asfaltovou cestou, která se na úseku 200 m dlouhém propadla. Divoký proud odplavil u dolního mostu zeminu a odhalil pravý pilíř, vzniklo akutní nebezpečí zničení mostu, provoz přes most byl zastaven. Cesta na levém břehu Bečvy byla pod dolním mostem až ke garážím pod Palkovnou odplavena, garáže postupně zničeny, několik automobilů odplaveno.

Pod vodou bylo Valašské Meziříčí, také Jablůnka, Mikulůvka, Poličná, Valašská Bystřice, Vsetín. Motorest Pelikán pod Zašovou byl pod vodou. Nedaleká železniční trať byla podemletá, vlaková doprava byla přerušena. Přestala fungovat i autobusová doprava. Okres Vsetín byl prakticky neprůjezdný.

Úterý 8. července – I přes noční déšť hladina Bečvy i Hážovky poněkud klesla. Meteorologové hlásili pro Čechy polojasno, jen místní přeháňky. Pro Moravu až do středy husté přeháňky. Fabriky stály. Osobní doprava autobusy a vlakem prakticky nefungovala.

Odpoledne se déšť zmírnil, chvílemi ustával, přes mraky dokonce prosvitlo slunce.

Stav garáží za Bečvou naproti Tyršovu nábřeží byl velmi neutěšený. Voda zaplavila  také nedaleké přízemní domky. Přístupová cesta i zahrady a zahrádky byly odplaveny. Rodiny byly evakuovány.

Před 18. hodinou hladina Bečvy znovu stoupla asi o půl metru. Večer začalo navíc velmi intenzívně pršet. Ve 20. hodin se Hážovka znovu vylila z břehů. Také Bečva se začala rozlévat.

U mostu na Bučiska vytahoval autojeřáb z vody stromy, zaklíněné o pilíře na náběžné straně mostu.

V noci opět hustě pršelo.

Středa 9. července – V noci z úterý na středu intenzívní déšť spolu s větrem napáchal další škody. Kolem půlnoci vzdutá hladina toků kulminovala. Ráno déšť zvolna ustával. Během dopoledne jen přepršky. Počasí se znatelně lepšilo.

Odpoledne se začalo z řeky kouřit, což bylo znamení na změnu počasí k lepšímu. V 17.00 hodin dokonce na chvíli zasvítilo slunce, ukázal se i kousek modré oblohy.

Hážovka i Bečva poklesly asi o metr, voda však zůstávala stále hrozivá, proud unášel celé stromy. I tak po celý den hladina obou toků viditelně klesala. Odpoledne se uprostřed řečiště proti zničeným garážím objevila naplavená štěrková kosa, uvízl na ní celý strom, slábnoucí proud už neměl sílu odplavit ho.

Strmý svah nad evakuovanými rodinnými domky se začínal trhat, cesta kolem hřbitova a do Vidče byla uzavřena.

Byla značně poškozena komunikace na horním nábřeží. Na levém břehu řeka odplavila kus parku. Strom, zaklíněný do lávky proti Valašskému muzeu byl odstraněný, lávka vydržela, měla jen značně poškozené zábradlí.

Lidé čerpali ze zaplavených sklepů vodu a odstraňovali náplavy bahna a písku ze zahrad a zahrádek. Takto byly postiženy nejvíce Rybníčky.

Ve městě elektrika funguje. Voda z vodovodního řadu tekla, ale byla kalná a bylo potřeba ji převařovat. Pomalu ožívaly i telefony. Fungovala obchodní síť.

Železniční doprava do Valašského Meziříčí byla po dvou dnech obnovena.

Dolní most zůstal pro automobilový provoz uzavřen, také část Nábřeží Dukelských hrdinů až po prostřední lávku. Doprava byla vedena od světelné křižovatky u Janíků ulicí 5. května a Bezručovou ulicí kolem kina a Loany zpět na nábřeží. Jediný přístup do centra zůstal přes poměrně úzký horní most. Ve špičce řídili dopravu na všech křižovatkách strážníci městské policie a příslušníci dopravní policie, posíleni o příslušníky armády.

Čtvrtek 10. července – Mezi 5.00 a 6.00 hodinou ráno hladina řeky poklesla a bylo ji možné charakterizovat jen jako zvýšenou. Voda se pročišťovala. Byly vidět zničené splávky. Mezi mraky občas vysvitlo slunce. Neprší. Odpoledne oblačné, večer slunečný a letní.

U zničených garáží si řeka prorazila nové koryto. Za obrovským nánosem kamení protékala místem někdejší příjezdové cesty k rodinným domkům a prostorem, kde původně stály garáže.

Technické služby nepřetržitě vyvážely kontejnery zaplněné znehodnocenými věcmi ze zatopených sklepů. U zdí domů se ve slunečném podvečeru sušily provlhlé boty, ale také zmáčené knížky.

Pátek 11. července – Časně ráno byla obloha bez mráčku, teplota kolem plus pěti stupňů. Hladina Bečvy mírně nad normálem. Navigace, pokud nebyla odplavena, byla dokonale vyčištěna od rostlinného pokryvu a zeminy.

V dopoledních hodinách byl odklízen nános naplavenin před dolním mostem. S opravami lávek a poškozeného mostu se začalo na Dolních Pasekách. S odstraňováním škod a s nejnutnějšími opravami se tak prakticky začalo ihned po opadnutí záplavové vody.

Provoz motorových vozidel ve městě komplikovaly objížďky. Jediný přístup do centra zůstával přes horní most. Na všech křižovatkách regulovali provoz dopravní policisté a vojáci.

Sobota 12. července – Pěkný letní den. Odpoledne bouřka s krátkým lijákem. Navečer opět sluníčko. Nejnaléhavější opravy komunikací pokračovaly.

Zatím co v hornatých oblastech Moravy se situace stabilizovala, ničivá záplavová vlna se šířila do níže položených oblastí.

Byly obavy z epidemií, neboť uhynulo velké množství zvířat. Na mnoha místech došlo ke znehodnocení vody únikem ropných a jiných znečišťujících látek. Důležitý byl dostatek balené pitné vody.

Červený kříž a celá řada organizací pořádaly sbírky. Na Moravu směřovaly kamióny trvanlivých potravin, vody, přikrývek, propanbutanových lahví a vařičů, hraček pro děti a dalšího. Byla zřizována bankovní konta pro finanční pomoc postižených. Vláda schválila vydání dluhopisů. Byly pořádány benefiční koncerty, sportovní utkání a jiné společenské akce, výtěžek z nich byl určen na pomoc postiženým oblastem.

Neděle 13. července – Oblačno. Odpoledne kolem třetí hodiny krátká bouřka s prudkým deštěm.

Přesně týden od vypuknutí záplav se záplavová vlna blížila k Hodonínu.

Pondělí 14. července – Pěkný letní den.

Dramatické červencové dny roku 1997 viděli, cítili na vlastní kůži a prožili všichni, kdo o tom čase pobývali v Rožnově. Šest deštivých dnů bylo jako děsivý film. Ohromující ničivá síla loupala asfalt z cest jako perník, přemisťovala obrovské kameny, betonové bloky, ničila cesty, trhala stromy i s kořeny a odnášela je, prorážela si nové říční koryto, bořila domy. Strašlivá síla. Hororový film ve kterém účinkoval povodňový štáb, hasiči, policisté, zdravotníci, pracovníci technických služeb, dobrovolníci.

Hlavním aktérem byla řeka Bečva a její přítoky, ty s nevídanou silou hravě ničily vše, co lidé pracně vybudovali a považovali pro svůj život za důležité.

Přece se nad zuřícím živlem, ničivým a zdánlivě nepřekonatelným, podařilo díky lidské pospolitosti a solidaritě zvítězit.

Poznámka: Následující fotografie byly pořízeny průběžně během záplav v červenci roku 1997. Nejsou dokonalé, i to vypovídá o nebezpečí tehdejších dnů.

V říjnu roku 1997 byla za vydatné pomoci Městské knihovny v Rožnov pod Radhoštěm vydána publikace Richard Sobotka: „Stoletá voda na Rožnovsku“. Je to časosběrný záznam dramatické situace kolem stoleté vody v červenci roku 1997. V publikaci jsou uvedeny povodněmi ohrožené také okolní obce, informace o povodních na Moravě a řece Bečvě.  Výtěžek z prodeje publikace byl věnován na odstraňování škod, způsobených v roce 1997 červencovými záplavami.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *