Valašské muzeum v přírodě – Pietní vzpomínka na pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřeka – 5. září 2022

Valašské muzeum v přírodě – Pietní vzpomínka na pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřeka – 5. září 2022.

Od mučednické smrti ThDr. Vladimíra Petřeka, který ukrýval parašutisty v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, letos uplyne 80 let.

ThDr. Vladimír Petřek byl Pravoslavnou církví dne 8. února 2020 svatořečen.

Protože jde o čestného občana města Rožnov pod Radhoštěm, na jehož území je také symbolický náhrobek na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě, je na 5. září 2022 připravována krátká bohoslužba u symbolického hrobu, uložení věnců, společenské setkání a také odborný program ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Vladimír Petřek byl kaplan, který po atentátu na Heydricha ukrýval parašutisty Gabčíka a Kubiše.

Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě zavedl za okupace 1939-45 nejtvrdší represálie proti českému odboji a českému národu vyhlášením stanného práva v tzv. heydrichiádě. Ta vyvrcholila mnoha popravami českých vlastenců po atentátu právě na R. Heydricha 4. června 1942. Parašutisté se po atentátu ukryli v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, zde vyzrazeni zrádcem padli v boji 18. 6. 1942.

Vladimír Petřek pocházel z Rožnova. Otec Petřek byl řídícím na škole. Měli početnou rodinu. Syn, kaplan ukrýval v době heydrichiády Gabčíka, Kubiše a další výsadkáře v kryptě cyrilometodějského chrámu v Praze a staral se o ně. Celá Petřekova rodina pak byla zatčena, všichni popraveni. Jediná dcera, v té době už provdaná pod jiným jménem, se zachránila.

Po válce byla v Rožnově p. R na památku kaplana Petřeka stráň u horního splavu pojmenována jako „Petřekova stráň“ a je podnes upomínkou na místního rodáka, statečného a obětavého člověka, který v době nejtěžší zaplatil za pomoc jiným vlastním životem.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Vladimír Petřek v Rožnově u horního splavu a s dcerou na Horních Pasekách.

 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Valašský Slavín. 

Odborný program v Sušáku, vpravo Martin Jindra, autor knihy „Česká pravoslavná církev“.

Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové války z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci československé exilové armády Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Byl organizován zvláštní skupinou „D“ zpravodajského odboru.

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici a úkryt parašutistů v podzemí.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *