Čápi v Tylovicích před odletem.

Letošní léto bylo na tylovské čápy úrodné. V hnízdě na elektrickém sloupu bylo možné napočítat celkem 6 čápů (2 dospělci a 4 mláďata). V posledních dnech měsíce července už usilovně trénovali na dalekou cestu do zahraničí, aniž by si dělali starost s cestovními doklady nebo s formalitami při překonávání hranic jednotlivých suverénních států.

Známý brodivý pták čáp bílý (Ciconia ciconia) se už před léty usadil v Tylovicích v místě U křížku na sloupu elektrického vedení. Rozměrné hnízdo má zřejmě postavené z nevodivého materiálu, prochází jím totiž dráty elektrického vedení. Čápi jsou patrně v apartmánu na elektrickém sloupu spokojeni. Jak to mají s poplatkem za spotřebovaný elektrický proud se nepodařilo vypátrat.

Čápi bílí dosahují výšky 95–105 cm, rozpětí křídel 155–165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých čápů jsou tmavé.

I když čápi vytváří stálé páry, na zimovištích ve střední a jižní Africe žijí samostatně a setkávají se opět až po návratu na hnízdo, kterému jsou věrní.

Čápi sbírají potravu na vlhkých loukách a polích. Oblíbili si otevřenou krajinu, ale vyskytují se i v blízkosti lidských obydlí. Dožívají se kolem deseti let. V ČR patří čáp mezi ohrožené druhy.

Čápi bílí na elektrickém sloupu v Tylovicích se už zřejmě počítají k pravověrným Tylovjanům.

Text a foto  © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *