Nepokořený rožnovský hrad.

Hrad byl založen na ochranu východní hranice s Uhrami (dnes Slovensko). První zmínka o hradu je z roku 1310 v listině biskupa Bruna ze Schauenburka.

V té době šlo spíš o malou tvrz v nejvyšším bodě návrší. V průběhu dalších desetiletí se hrad rozrůstal, zejména v časech válečných s ohledem na vojenské využití. Byly vybudovány valy a parkánové hradby, později i bastiony.

Velkým problémem pro existenci hradu byl nedostatek vody, proto byla na západním okraji hradu hloubena studna, ale bez úspěchu, proláklina je v tom místě patrná podnes. Až po zřízení hospodářství na východním úpatí hradu byla vykopána studna tam a dochovala se až do dnešních dnů.

Majiteli hradu byly osobnosti významných moravských šlechtických rodů. Na počátku 15. století pánové z Kravař, později hrad získali Cimburkové, páni z Pezinku a z Kunštátu. Roku 1526 měl hrad a Rožnovské panství v držení Jaroslav ze Šelenberka, který se neúspěšně pokoušel kutat na úpatí hradu stříbro.

Po roce 1535 se opuštěného hradu zmocnila loupeživá rota uherského šlechtice Jana Podmanického z Podmanina, čítající na 250 lupičů, kteří se stali postrachem celého okolí. Především z tohoto důvodu byl hrad roku 1539 z příkazu krále Ferdinanda I. částečně pobořen. Objekty v předhradí pak sloužily k výkonu panských úředníků až do konce 17. století.

Po zániku vrchnostenských úřadů si obyvatelé města Rožnova po roce 1862 brali z hradu materiál pro stavbu svých domů a hospodářství a přispěli tak k devastaci hradu.

Ve své době to byl hrad dobrý a nutný. Postavený na vysokém kopci byl z jeho hradeb výhled na celou Rožnovskou brázdu. Do současnosti se z hradu dochovala brána, hradní příkop, náznaky bastionů a části pobořených a časem rozpadlých hradeb.

Dochovaly se také romantické legendy o obyvatelích hradu, o dosud neobjevených podzemních chodbách a také o zasypaných komnatách ve spodní části hradu.

Hrad Rožnov, Rožnovec, Zámčisko a v současnosti Hradisko byl na vrcholu své slávy hrad pevný a nutný, a za své existence nebyl dobyt ani pokořen.

V současnosti romantické ruiny hradu lákají k výletům. Nádherné přírodní prostředí se staletými buky a lipami, květnaté louky v okolí a v zalesněné části v Šachetném zbytky šachet při někdejší snaze o dobývání nerostů.

V roce 2023 uplynulo od první písemné zmínky o hradu nad Rožnovem z roku 1310 už 713 let.

Zbytky opevnění rožnovského hradu zpevňují svými kořeny staleté buky. 

Barevný podzim roku 2023 přidal ruinám rožnovského hradu na romantice. 

Ruiny rožnovského hradu si do dnešních dnů uchovaly svá tajemství. 

Kresby vyryté do kůry staletých buků také stárnou, jak dosvědčuje čert i se svým tvrzením: Tady vládnu já!

Studna a staleté lípy na úpatí Hradiska v nádherné přírodní krajině lákají v vycházkám. 

Text foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *