Životní filozofie polské Lékařky Barbary Siwińské

Polská lékařka z polského města Śrem obdržela za svou dlouholetou a všeobecně prospěšnou práci v oboru medicíny titul Honorowy obywatel Śremu. Její celoživotní práce byla také oceněna Medalem Gloria Medicinae a podvakrát také Złotym Krzyżem Zasługi.

„Člověk člověku je nejvíce potřebný ke štěstí, přijala za své moto lékařka MUDr. Barbara Siwińská z polského města Šrem, specialistka internistka, vedoucí oddělení intenzivní péče a předsedkyně tamního Polského sdružení lékařů.

„Medicína není bezmocná a dokonale specializovaný lékař může nemocnému pomoct v jeho utrpení,“ říká MUDr. Barbara Siwińská. „Provádíme operace u pacientů středního věku, které ještě před několika lety byly považovány za rizikové. Na oddělení intenzivní péče mají pacienti větší šanci překonat pooperační stavy.“

Oddělení intenzivní péče v nemocnici ve Šremu bylo vybudováno právě díky MUDr. Barbaře Siwińské.

„Nebyl to snadný úkol,“ vzpomíná. „V roce 1979 jsme začínali prakticky od nuly v jednom nemocničním pokoji na oddělení chirurgie. Neměli jsme zkušenosti. Kádr lékařů i zdravotních sester byl velice skromný. V těchto těžkých začátcích nám pomohla prof. Laura Wolowická, ředitelka kliniky intenzivní péče lékařské akademie, specialistka anestezioložka, dlouholetá primářka oddělení intenzivní péče nemocnice v Poznani. Svou pracovní svědomitostí a vytrvalostí nám dodávala sil. V nemocnici ve Śremu pak pracovalo 7 lékařů anesteziologů, z toho 4 na našem oddělení intenzivní péče, a 21 zdravotních sester. I dnes je však úspěch práce lékaře čím dál víc závislý na drahých moderních přístrojích.“

V roce 1998 byla ve Šremu zřízena Nadace Zdraví za účasti starosty města, lékařů, právníků a podnikatelů. Úspěchem bylo pořízení mamografu pro vyšetření rakoviny prsu, který i v Polsku zaznamenává vysoký výskyt.

MUDr. Barbara Siwińská je neobyčejně aktivní žena. Píše odborné články, ale také povídky, poezii a reportáže. Fotografuje. A cestuje.

„Jsem ohromena Amerikou,“ říká. „S přáteli jsem tam prošla tisíce mil. Také pustiny Colorada i Grand Canyon se skalisky starými až jeden a půl milionu let. Údolí monumentů. Viděla jsem také fantastický most z růžového pískovce v jižní části státu Utah, který podle indiánských legend představuje duhu zakletou do sály.“

Na stres a únavu je podle B. Siwińské nejlepší umění – hudba, sochy. A nejlepším léčitelem duše i těla je příroda. „Volná obloha nad hlavou, pod nohami pevná země, tekoucí voda – to vše regeneruje síly,“ vyznává se B. Siwiňská. „Proto v každé volné chvíli opouštím dům a toulám se volnou přírodou.“

Nečinnost ubíjí, tvrdí B. Siwińská. Poklid pro ni znamená nudu. V práci si nejvíce cení odbornost, mezilidské vztahy a spolupráci v kolektivu.

Dobře ví, že nemocní hledají u lékaře nejen pomoc, ale také porozumění. A to je klíč k úspěchu její práce v tomto vysoce odborném, specializovaném a společensky velmi ceněném odvětví.

 

MUDr. Barbara Siwińska čestnou občankou polského města Śrem

V rámci družebních vztahů měst Rožnova pod Radhoštěm a polského města Śrem nesčetněkrát navštívila Valašsko také MUDr. Barbara Siwińská, emeritní primářka anesteziologického oddělení v polském městě Śrem a prezidentka sdružení lékařů Polskie Towarzystwo Lekarskie Kolo ve Śremu. Neskrývá okouzlení krajinou Beskyd a přátelskými vztahy Rožnovanů. Jde o lékařku, jejímž životním krédem je: „Nikt nie żyje tylko dla siebie.” (Nikdo nežije jen sám pro sebe.) A také: Czynów, nie słów potrzeba. (Činy, ne slova jsou třeba.) Její činy směřují k těm nejpotřebnějším – k nemocným dětem. Právě z jejího podnětu vycházejí mnohé činy, prospěšné lidem v jejím okolí. Śremští lékaři tak každoročně o Vánocích navštěvují a obdarovávají děti v nemocnici. Mimo mnoha dalších aktivit je to i vydání dětské poezie polské básnířky Aleksandry Petrusewicz. Její bajky „O tym, jak wielbład ślimaka spotkał“ (O tom jak velbloud potkal hlemýždě) se dostaly hned v trojjazyčné verzi (polština, němčina, čeština) a s půvabnými ilustracemi lékaře anesteziologa ze Śremu MUDr. Ryszarda Zawadzkiego do rukou dětí v nemocnicích v Polsku, Německu a také ve Valašském Meziříčí.

Za své celoživotní aktivity v oblasti lékařství a pomoci druhým obdržela MUDr. Barbara Annia Siwińská z rukou Burmistra Śremu Adama Lewandowskiego dne 11. listopadu 2016 titul „Honorowy Obywateł  Śremu“ (Česný občan města Śrem).

Při té příležitosti vydala vzpomínkovou autobiografickou knížku „Kartki z Mojego Życia“ (Śrem 2018).

„Můj život byl zcela vyplněn prací na plný úvazek v nemocnici, jako privátní praktická lékařka i při pohotovosti,“ uvádí MUDr. Barbara Siwińská svou vzpomínkovou knížku. „Za několik desetiletí se mi nahromadila spousta materiálu, dvě velké police v knihovně zabírají snímky, filmy, video i CD nosiče. Rozhodla jsem se alespoň část textů vydat knižně a doplnit je památečními fotografiemi. Je to však pouhý fragment mé lékařské historie. Čas rychle míjí, nechť alespoň vzpomínky zůstanou.“

Wiosna 2018 roku.

 

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *