Vyšel 18. svazek Milých tisků – „Živé příběhy ze zahrady mrtvých“

Milý tisk č. 18 vydala Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm v rámci projektu tvůrčí skupiny seniorů „Město v mé paměti“, která působí při městské knihovně. Autorkou Milého tisku č. 18 je Doubravka Vejmelková.

Současný „starý rožnovský hřbitov“ se nachází v místě kde se v minulosti říkalo „Na Prochodné“, protože těmi místy vedla – „procházela“ původní cesta ze Zubří do Rožnova. Pohřbívat se na něm začalo v roce 1889. Jako první byl na tehdy novém hřbitově pohřben Jiří Janíček, sluha v Polesenském úřadě, což byla správa velkostatku a polesí.

Paní Doubravka Vejmelková zasvěceně vypráví živé příběhy těch, kteří na starém rožnovském hřbitově odpočívají. Hrobky honosných a majetných lidí, ale i hroby lidí prostých. Také těch, kteří se zasloužili nejen o Rožnov, ale o celé Valašsko, například Emanuel Vencl, Osvald Kotouček, Metoděj Jahn, Čeněk Kramoliš a další. Ostatky těch nejzasloužilejších byly přeneseny na Valašský Slavín ve Valašském muzeu v přírodě.

 

Rožnovský „starý hřbitov“ je zvláštní rozmanitou skladbou náhrobků. Prosté železné kříže z časů, kdy tento kov doznal rozšíření. Jsou to honosné náhrobky bohatých měšťanů. Okázalé náhrobní kameny zasloužilých občanů. Také hroby těch, kteří již byli zapomenuti. Nachází se tam i náhrobky ryze současné. Lze spatřit pomníky po výtvarné stránce téměř dokonalé. Na některých jsou také zachovalé fotografie lidí dávno poztrácených v časech minulých. Rozmanitost a pestrost náhrobků je průvodním znakem rožnovského „starého hřbitova“.

Hřbitovy jsou také zdrojem cenných informací, které vyprávějí nejen o lidech, ale i o časech dávno minulých.

„Mám ráda hřbitovy,“ uvádí autorka Doubravka Vejmelková v závěru vyprávění. „Jsou to místa smíření. Tam čas a vrstva hlíny překrývají všechny bolesti, nešťastné lásky, spory i sociální rozdíly. Hřbitov je jako kniha plná různých životních příběhů, kde na poslední stránce jsou si všichni rovni.“

(Milý tisk č. 18 je dostupný v rožnovské městské knihovně a na internetu http://www.knir.cz)

 

 

Zleva Doubravka Vejmelková, Dr. Daniel Drápala, Marcela Slížková během besedy.

 

 

 

 

Zájem o besedu byl značný.

 

 

 

 

 

 

Text na výtvarně pěkně zpracovaném pomníku: „Zde v pánu odpočívá Františka Drápalová 1 4. 1898 – 5. 11. 1930. Zakopáno to nejdražší srdce matky naši.“ Zemřela v pouhých dvaatřiceti letech.

 

 

 

 

 

Pomník Adély Ústupské (1869 – 1905), která zemřela ve věku 36 let, patří k těm zachovalejším a nejpohlednějším.

 

 

 

 

 

Rožnovský „starý hřbitov“ byl vybudován roku 1889. Symbolický hrob je postaven na památku všech. „Mrtví jichž popel po světě rozmetán! Vy jste s námi v kraji pod Radhoštěm, památku vaši čas nevyhladí.“

 Text a foto © Richard Sobotka 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *