Poštovní známka – malý krásný (ne)smysl – aneb 60 let Klubu filatelistů v Rožnově pod Radhoštěm

Návrh na poštovní známku v dnešním provedení podal v rámci rakouské monarchie roku  1835 Slovinec Lovrenc Košir, nebyla však úřady přijata. Ve Velké Británii s podobným návrhem přišel roku 1837 James Chalmers, který si nechal od přítele výtvarníka zhotovit malé obrázky a ty pak lepil na zásilky určené přátelům. S poštovními známkami uspěl až venkovský učitel a pozdější generální poštmistr Rowland Hill, který také prosadil, aby doručení zásilky platil odesilatel a ne příjemce. Jeho návrhy schválil roku 1839  parlament a roku 1840 začal známky používat Hlavní poštovní úřad Penny Post.

Poštovní známky vzápětí přesáhly původní účel a díky propagaci a estetické hodnotě se staly zajímavým sběratelským artiklem, přičemž některé vzácné exempláře dnes mají astronomickou cenu.

Podnes vlastně nikdo pořádně neví, kdo přišel na nápad sbírat poštovní známky. Záliba byla zpočátku zlehčována a stala se terčem posměchu. Také však úřední ostražitosti, když roku 1863 napsal generální ředitel pošt Francie: „Od jistého času se zjevují na poštách balíčky orazítkovaných známkami, zasílané osobám, které je sbírají za účelem do současnosti neobjasněným. Dokud nebudeme bezpečně znát skutečný účel, pro který se upotřebené známky sbírají, panují obavy, že se tak děje s protizákonnými úmysly.“

Vůbec první známka „Black Penny“ vyšla 6. 5. 1840. Jednou z nejcennějších známek je „Modrý Mauritius“.

Československé  poštovní známky vycházely v letech 1918-1939 a 1945-1992. Poštovní známky České republiky vycházejí od roku 1993.

Za rakousko-uherského mocnářství sbírali v Rožnově p. R. známky jen jednotlivci.

Klub filatelistů v Rožnově pod Radhoštěm si v roce 2019 připomíná 60 let existence. Při příležitosti tohoto výročí uspořádal v Galerii na radnici výstavu známek, obálek prvního dne a dalších náležitostí, které s filatelií souvisejí.

Výstavu uvedl Vladimír Vystavěl, který je 35 let předsedou Klubu rožnovských filatelistů.

„Během let jsme organizovali na pětapadesát filatelistických burz. Jejich součástí je výtvarná soutěž na poštovní známku s námětem nám blízkým, například pohádkové postavy. Účastní se jí na 150 dětí a jejich práce jsou pak vystaveny během filatelistické burzy.

Na výstavě jsou nejkrásnější věci, které vydala Česká pošta na poštovních známkách, díla našich mistrů, i mistrů malířů zahraničních. Vystaveny jsou jejich zvětšené kopie. Jsou na výstavě i přítisky k různým akcím, k výročí pošty, k výročí Valašského muzea, Bohumíra Jaroňka a podobně. Jsou vystaveny také přítisky na obálkách a na dopisnicích, které byly také vydány k různým příležitostem. Návštěvník mezi vystavenými exponáty objeví také jednu z nejcennějších známek Modrý Mauritius, která je prezentována ve formě obálky prvního dne.

Výstava nemůže obsáhnout všechno z náplně činnosti Klubu filatelistů, ale je určitou prezentací naší činnosti.“

Na výstavě je možné potěšit se nejen pohledem na krásné známky, obálky prvního dne, přítisky, ale také razítky rožnovské a vlakové pošty, přehledem šedesátileté historie Klubu rožnovských filatelistů, námětovými pohlednicemi, známkami s obrazy našich předních výtvarníků, také s historií pošt na Rožnovsku jejímž autorem je Vladimír Vystavěl.

Pěkná, zajímavá a velmi dobře uspořádaná filatelistická výstava potrvá až do 31. března 2019.

Text a foto  © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *