Před 160 lety se 13. srpna 1862 konala na Radhošti Národní slavnost.

Martin Tkadlec (1817-1878), rožnovský občan provozoval mandlovnu tkalcovského cechu, byl také sluhou čtenářského spolku. Do své Pamětní knihy zaznamenával události z Rožnova a okolí. Je v ní také zmínka o národní slavnosti na Radhošti roku 1862.

„Toho roku byla ustanovena národní slavnost na Radhošti s povolením místodržitelským na 13. srpna. Před slavností několik dní přišla velká pluta, tak, že se zdálo, že slavnost musí býti odložena, proto na novo žádalo se, aby na 3. září zařízena byla. Avšak 12. srpna mnoho lidí z celé Moravy do Rožnova přijelo; v Rožnově bylo vše roztržité, pořadatel nebyl sto všechno do pořádku uvésti. Na druhý den se nebe vyjasnilo a den pěkný nastal. Zpěvácké spolky se sebraly a množství lidu před hotel Radhošť a v 8 hodin ráno byli vypraveni na cestu. Od Pusteven se blížili zase Frenštačané s prápory, naší šli jim naproti. Když byli všichni pohromadě, byl celý vrch lidmi pokrytý, čítalo se na 15.000 lidu. Od rožnovské strany byla vystavena z četiny pěkná kapla, okolo sv. kříže i oltář, my jsme tam pracovali před tím 14 dnů s 8 osobami. Před rozloučením mnozí řečníci vystoupili a prováděli své řeči jadrné. V Rožnově byly v hajnici světla z lampiček, by cesty byly osvětlené, bylo 400 světel. Pak zpěvácké spolky své zpěvy provozovaly: rožnovský, meziříčský, hranický, přerovský až přes půlnoc, pak se odebraly na svá místa od výboru ustanovená. Toho dne na Radhošti byla sbírka skrz ofěru na památku toho dne sebralo se 120 zl. měly se postaviti sochy sv. apoštolů C. a M. ostatek by se byl dodal, co by chybělo. Frenštátcí(sic!) peníze ty vzali, naša rožnovská strana s tím souhlasila a páni ze Frenštátu si za ty peníze zaplatili své útraty nadělané ve Frenštátě. Naše strana se párkráte tázala, zdaliž je něco obstarané, ale ani jim nebylo odpověděno.“

Současná moderní technika a zaniklá rozhledna na Radhošti. 

Podle záznamů Čeňka Kramoliše vynesla sbírka 920 zl. Bylo ujednáno postavit za ně sochy slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje. Peníze vzali do opatrování Frenštáčané, o dalším osudu peněz se Č. Kramoliš nezmiňuje. Uvádí však, že předsedou zařizovacího výboru rožnovského byl Čeněk Janík, frenštátského R. Kallus. Na Radhošti že řečnili dr. Bumbala z Frenštátu a Barvič z Karlovic.

Pouť na Radhošť se každoročně koná v červenci v čase připomínky slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *