Už je tady zase První máj – aneb jak jsme manifestovali.

Podnět ke vzniku svátku práce na den 1. května se poprvé uvádí roku 1886, kdy v Chicagu pod vedením odborů proběhla celodenní stávka, usilující o osmihodinovou pracovní dobu. Dne 3. května se v Chicagu konalo shromáždění na 300 000 dělníků, během kterého došlo ke střelbě pořádkových sil a k usmrcení několika stávkujících.

První celostátně slavený Svátek práce se uskutečnil 1. května 1888, jako upomínka na události v Chicagu. V roce1890 přijala II. internacionála návrh francouzských socialistů, aby byl 1. květen prohlášen oficiálně za svátek práce a ten se pak postupně rozšířil i do dalších zemí.

Už dlouho před rokem 1890 se prvomájové oslavy konaly jako svátky jara a byly vítány spoustou květin.

Májové oslavy v Anglii probíhaly jako korunovace královny máje „May Qeen“, která šla v čele průvodu celá oděna v bílém. Vše bylo ozdobeno květinami, tančilo se kolem májky od níž kolem dokola vedly stuhy držené dětmi.

Ve Skotsku a Irsku se na první máj zapalovaly ohně, které hořely po celou noc. Pořádaly se průvody. Nad ránem putovala děvčata na nedaleký vrcholek, aby se umyla v ranní rose a zajistila si tak zdraví a krásu na celý život.
V Německu souvisejí oslavy prvního máje se svatou Walpurgou. Tančí se kolem májek a zapalují ohně. Chlapci stavějí májku před dům své dívky a dívky na znamení lásky kladou před dům růže s rýží ve tvaru srdce.

Ve Francii se lidé navzájem obdarují konvalinkami, jak to kdysi učinil Karel IX. Konají se průvody, všude je dostatek jídla a pití. Finové slaví první máj karnevalem.

V Čechách se svátek práce poprvé slavil roku 1890 v Praze na Střeleckém ostrově.

V zemích socialistického tábora byl 1. máj zpolitizován a slaven jako svátek práce. Tak tomu bylo i v Rožnově. Aby byla zajištěna masivní účast pracujících na manifestaci, museli pracující největší místní továrny Tesla v některých letech v den oslav nastoupit do továrny a potvrdit účast na pracovní lístek – na píchačkách. Průvod postupoval ulicí 1. máje, kde byla na křižovatce vybudována tribuna, odkud byly pronášeny slavnostní projevy politických pracovníků. Průvod pak pokračoval přes dolní most na náměstí, postupně však řídl, jak se pracující vytráceli do bočních uliček a zbavovali se povinně nesených transparentů. Až k cíli na náměstí došlo jen torzo průvodu.

Současný první máj se děje ve znamení jara a lásky – při čemž by se nemělo zapomenout ani na májové políbení pod kvetoucím stromem.

Foto © archiv Svatopluk Juříček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *