Kulturní výročí – květen 2023.

František Sušil, sběratel lidových písní (14. 6. 1804 Nový Rousínov – 31. 5. 1868 Bystřice pod Hostýnem), narodil se v rodině hostinského Fabiána Sušila a jeho manželky Terezie (rozené Pospíšilové). Studoval u svého strýce kaplana F. Pospíšila a gymnázium dokončil v Kroměříži, od roku 1821 studoval filosofický ústav v Brně. Studoval také klasické i moderní jazyky a překládal klasické autory a sám psal básně. Roku 1827 byl vysvěcen na kněze a stal se kaplanem v Olbramovicích a Bohunicích, roku 1837 působil jako profesor Nového zákona na teologickém ústavu v Brně, kde působil až do své smrti. Roku 1863 byl vyznamenán ruským Řádem sv. Anny a roku 1865 mu byl udělen čestný doktorát Vídeňské univerzity.

František Sušil je jeden z nejvýznamnějších sběratelů lidových písní na Moravě, který hojně sbíral písně i na Valašsku. Vydal knihu Moravské národní písně s nápěvy do textů vřaděnými, psal i básně, z nichž některé se týkají Hostýnska.

Písně začal sbírat ještě jako student v roce 1824, první sbírku vydal roku 1835 a druhou v roce 1840. Písně zapisoval na Moravě, ale také na Opavsku a Těšínsku.

V letech 1853-1859 (souborně 1860) vydal sbírku téměř 2400 lidových písní pod názvem Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými. Byl aktivním v českém národním obrození. Stal se čelným představitelem obrozeneckých snah v prosazování všeslovanské cyrilometodějské ideje. Aktivně se podílel na přípravách jubilea (1863) příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Podílel se na vzniku časopisu Cyril a Metod v Olomouci (1849) a v Brně (1850) podpořil založení Dědictví sv. Cyrila a Metoděje jako centra pro šíření vzdělanosti a významně tak ovlivnil dění na Moravě.

V květnu 2023 uplynulo 155 let od smrti Františka Sušila.

Zdroj Internet.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *