Před 95 lety T. G. Masaryk cestou na Radhošť navštívil Rožnov pod Radhoštěm.

První československý prezident T. G. Masaryk, český filozof, sociolog, pedagog, politik a státník, měl vřelý vztah k Valašsku už z časů, kdy ho právě zdejší obyvatelé podpořili v jeho kandidatuře za poslance v rakouské říšské radě. V prosinci 1914 emigroval a stal se hlavou čs. zahraničního protirakouského odboje usilujícího o vznik samostatného Československa. Byl také jeho prvním prezidentem zvoleným 14. 11. 1918 a znovu v letech 1920, 1927, 1934 až do své abdikace ze zdravotních důvodů v roce 1935.

V roce 1928 se T. G. Masaryk vypravil na památný Radhošť. Cestou zavítal do Valašského Meziříčí, v Zašové se podepsal do obecní kroniky a v Rožnově byl nadšeně přivítán na zcela zaplněném náměstí obyvateli celého kraje.

Stalo se tak před 95 lety dne 24. června 1928. Po uvítání starostou Františkem Doležalem a dalšími reprezentanty města, a po představení spolků, se pan prezident podepsal do Pamětní knihy a byl obdarován Památníkem. Předseda Valašského muzejního a národopisného spolku Josef Kramoliš oblečený ve valašském kroji odevzdal panu prezidentovi dar města Rožnova.

Zástupy lidí zcela zaplnily náměstí. Občané chtěli svého prezidenta přivítat, alespoň z dálky uvidět, slyšet jeho hlas.

Nevšední vzpomínku na návštěvu T. G. M. v Rožnově pod Radhoštěm má paní Svatava Billová, dcera Svatavy Dadákové, rozené Šabacké (1920-2005). Prezidenta Masaryka tehdy doprovázela jeho dcera Alice. Během setkání T. G. Masaryka s občany Rožnova na náměstí, vzala Alice Masaryková malou Svatavu Šabackou do náruče a pochválila její valašský kroj.

Jaké vzpomínky na tento okamžik zůstaly z matčina vyprávění v paměti její dcery?

„O této události mi vyprávěla babička, paní Marie Šabacká,“ vzpomínala Svatava Billová. „Byla to velká událost, na kterou nelze zapomenout. Babička se o ní často s nepředstíranou hrdostí zmiňovala. Náměstí prý tehdy bylo slavnostně vyzdobené květinami. Občané i s dětmi ve valašských krojích se chystali milovaného tatíčka přivítat. Maminka měla to štěstí, že dcera pana prezidenta, paní Alice, vzala do náruče právě ji. Moc se jí líbil její kroj.“

V Rožnově pod Radhoštěm se prezident Tomáš Garrigue Masaryk zdržel jen dvacet minut a pokračoval v cestě do Frenštátu a na Radhošť.

Na památku této události, která se udála před 95. lety, bylo náměstí pojmenováno Masarykovo a v jeho středu byla v roce 1936 postavena jeho socha.

T. G. Masaryk měl výrazný vliv na veřejný život v Československu a udržel si přirozenou mravní autoritu až do současnosti.

Fot archiv VMP.
Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *