Historiograf František Palacký a Rožnov pod Radhoštěm.

Rok 2023 je možné označit za rok Františka Palackého, českého historika, politika, filozofa a estetika, řečeného Otec národa. František Palacký se narodil roku 1798 – před 225 lety v nedalekých Hodslavicích. Roku 1868 – před 155 lety – přebíral v Praze základní kámen z Radhoště pro Národní divadlo, a roku 1873 – před 150 lety – navštívil Rožnov pod Radhoštěm.

František Palacký se narodil v protestantské rodině venkovského písmáka a obchodníka Jiřího Palackého, který učil v evangelické škole umístěné v jeho domě. Od svých pěti let přebíral František od svého otce hodnoty, kterým se nezcizil za celý svůj život. Navštěvoval školu v Kunvaldu (dnešní Kunín), latinskou evangelickou školu v Trenčíně, jako čtrnáctiletý přešel na evangelicko-luteránské lyceum do Prešpurku (dnes Bratislavy). Díky skvělé paměti a nadání zvládl šestnáct cizích jazyků. Od roku 1823 se pod vedením Josefa Dobrovského a Josefa Jungmanna připravoval na kariéru historika. Během pouhého roku pak sepsal rodokmen šlechtického rodu Šternberků tak skvěle, že byl Zemským sněmem požádán, aby sepsal dějiny českého národa. V následujících padesáti letech tak vznikly monumentální pětidílné Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě; dílo se stalo milníkem české historiografie. V roce 1830 byl František Palacký jmenován řádným členem Královské společnosti nauk a o rok později byl ustanoven ve funkci stavovského historiografa. Napsal také další historická díla, všechna měla za cíl pozvednout národní sebevědomí Čechů.

Jako významný politik prosazoval federální uspořádání Rakouska a rovnoprávné postavení slovanských národů. V oblasti kulturního života založil v roce 1831 Matici českou, působil jako jednatel v Národním muzeu a zasloužil se o přestěhování sbírek do centra Prahy. Patřil k prvním zastáncům českého divadla a v roce 1868 byl vyzván, aby poklepal na základní kámen Národního divadla – od té doby byl zván Otcem národa.

Naposledy navštívil František Palacký rodné Hodslavice 21. července 1873 během triumfální cesty po Moravě. Loučil se s rodnými Hodslavicemi s díky za vše, co přijal od svých rodičů.

Rožnov navštívil František Palacký v úterý 22. července 1873 o 5. hodině odpoledne. Přijal pohostinství u bývalého poslance Michala Jurajdy (dnes je na tomto domě v Palackého ulici pamětní deska.).

O 6. hodině večer pobyl v obecním sadě (Hájnici), potom v kavárně Elzerově, kde hrála lázeňská kapela, zpívaly školní dítky, vedené učitelem V. Klímou. V 9. hodin večer uspořádal před domem Jurajdovým pěvecký spolek „Tetřev“ lampiónový průvod a serenádu.

Ve středu 23. července 1873 prohlédl si František Palacký továrnu Čeňka Janíka (dnes Sušák), školní budovu a Občanskou knihovnu, kde se zapsal do pamětní knihy. Knihovně věnoval své spisy a knihovna byla na jeho počest pojmenována jako „Palackého knihovna“.

Ve čtvrtek 24. července po 10. hodině před polednem Palacký vyjel v průvodu dvanácti kočárů do Frenštátu, kdež uvítán byl střelbou, hudbou banderiemi a deputacemi. Podán mu také myrtový věnec. Naproti vyjelo mu z Frenštátu 6 kočárů a čtyři Sokoli na koních.

Ještě toho dne se František Palacký vrátil z Frenštátu do Rožnova.

V pátek 25. července 1873 o 6. hodině ráno ho čelní rožnovští měšťané a zástupci všech místních spolků doprovodili do Valašského Meziříčí.

Už za svého života byl František Palacký jmenován čestným občanem mnoha měst a obcí. V Rožnově pod Radhoštěm byl Františku Palackému odhalen pomník 7. září 1879. V Hodslavicích byla bronzová socha Františka Palackého odhalena v září 1968 při příležitosti 170. výročí jeho narození.

A ještě jedno výročí. V květnu roku 2023 uplynulo 155 let od chvíle, kdy rožnovští vlastenci vytěžili z hory Radhošť a do Prahy ke stavbě „zlaté kapličky“ – Národního divadla poslali základní kámen.

Tento čin připomíná tabule na trase z Pusteven na Radhošť: Na tomto místě zvaném Zaryje byl dne 28. dubna 1868 vyzvednut základní kámen č. 1 ke stavbě Národního divadla v Praze. Z osmnácti základních kamenů z Čech a Moravy byl do Prahy přivezen jako první dne 5. května 1868 a slavnostně předán Dr. Františkem Palackým stavebnímu výboru.

V časopisu Národní divadlo bylo v květnu 2008 při oslavách 140 výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze uvedeno: Stejně jako před 140 lety, kdy si Radhošť pospíšil s prvním základním kamenem, i letos Národní divadlo dostalo dárek už 5. května. V balíčku (trochu těžkém) dorazil kámen s následujícím dopisem.

Vnuk kamene č. 1: „Milé Národní divadlo, už 140 let čekám na dědu, až se vrátí z Prahy, a protože se nevrací, tak jsem ho přijel navštívit… Kdybyste mě nechtěli vrátit zpátky, tak máte první základní kámen na další divadlo. Tak mě tu máte. Vnuk kamene číslo jedna.“

Dovětek ředitele Národního divadla: „Po 140 letech potvrzuji, že jsem přijal základní kámen č. 1 z Radhoště pro stavbu Národního divadla.“ Ondřej Černý, ředitel Národního divadla. V Praze dne 16. 5. 2008.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *