VLADISLAV CHMELAŘ – Odešel PAN TESLA

Vladislav Chmelař prožil pracovní kariéru v Tesle Rožnov od dělníka po vedoucího technické kanceláře výrobního úseku. Po roce 1990 organizoval privatizaci polovodičové výroby, která byla završena v roce 1997. Do roku 2006 působil jako generální ředitel ON Semiconductor ČR, víceprezident ON Semiconductor.

Vladislav Chmelař se plně zapojil do občanského života – 62x daroval krev. Byla mu udělena Medaile SVŠT Bratislava a VUT Brno za rozvoj vysokoškolského školství.

Byl vyhodnocen jako Úspěšný manažer roku 1997.

V roce 2012 inicioval a vydal publikaci „Sborník 1949 – 2012 Tesla Rožnov“. Je zakládajícím členem společnosti „Sdružení pro rozvoj Soláně“. Má osobní podíl na vzniku společnosti MYONIC (původně RMB), Trasko, MEROS. Po roce 1990 se zasadil o vznik Společnosti „Polovodiče“ neboli Tesla Sezam, s.r.o., která byla založená jako předlužená s nulovým pracovním kapitálem a byla tehdejším vedením podniku Tesla a.s. navržena k likvidaci. Podařilo se nemožné, společnost vyrovnala všechny své závazky bez jakékoliv státní podpory a rozvinula se jako součást silné nadnárodní korporace. V Rožnově dnes kromě výroby působí Návrhové centrum, vývoj technologie a podpora IT a finančních služeb nejen pro Evropský region společnosti ON Semiconductor.

Kromě jiného společnost získala Národní cenu za jakost pro rok 1997, cenu mezinárodního sdružení architektů IFMA za rekonstrukce průmyslových objektů, národní cenu za ekologické procesy pořádané pod záštitou Britského velvyslanectví. Ocenění v projektu mezinárodní instituce CERN Ženeva průmyslovou cenou za dodávky unikátních polovodičových detektorů v projektu ATLAS.

Tesla Sezam organizovala rozsáhlý ekologický průzkum (za cca 26 mil Kč), který prokázal, že na území areálu Tesly není fatální znečištění půdy, které by vyžadovalo asanační zásah. Tato skutečnost je včleněna do smlouvy se státem o privatizaci a poskytuje ochranu třetím osobám.

Byly vybudovány specializované laboratoře na VUT a Masarykově univerzitě Brno. V roce 2014 inicioval k 65. výročí založení Tesly Rožnov výstavu „(NE)zapomenutá Tesla. Střípky z historie Tesly Rožnov pod Radhoštěm“. A vydání stejnojmenné publikace jako „Průvodce výstavou“ a další …

Je více než zřejmé, že se Tesla Rožnov za dobu své existence zásadním způsobem podílela na vzniku novodobé historie města Rožnova pod Radhoštěm ve všech oblastech lidské existence. Jako největší továrna v Rožnově pod Radhoštěm poskytovala nejvíce pracovních příležitostí obyvatelům Rožnova, ale i dalším lidem z blízkého i vzdáleného okolí. Měla rozhodující podíl na rozvoji vzdělanosti obyvatel, na rozvoji oblasti sociální, také však v oblasti společenské a sportovní. Měla rozhodující vliv i na rozvoji bytové zástavby výstavbou nových sídlišť.

U všech těchto aktivit byl po celou dobu také Vladislav Chmelař, který po roce 1990 v období privatizace dokázal Teslu transformovat do nového podniku ON Semiconductor a tím někdejší Teslu v určité formě zachránil až do současnosti.

(Více o Vladislavu Chmelařovi se lze dočíst na webu Oko Beskyd – magazín Richarda Sobotky www.okobeskyd.cz ze dne 13. 11. 2019. )

 

Vložil  -sb-
Text a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *