Historické město Fulnek a jeho aktivity.

První zmínka o Fulneku pochází z roku 1293. V roce 1427 bylo město dobyto husitským hejtmanem Janem Tovačovským. Majitelé Fulneku a přilehlého panství se v průběhu let střídali. Roku 1480 bylo fulnecké panství zapsáno Janem ze Žerotína do olomouckých zemských desek a od té doby se počítá k Moravě. V 15. a 16. století působila ve Fulneku Jednota bratrská a v letech 1618-1621 působil jako správce Jednoty Jan Amos Komenský. Třicetiletá válka zanechala ve městě hluboké stopy

V roce 1938 mělo ve Fulneku výraznou převahu německy mluvící obyvatelstvo a město bylo v rámci sudetské župy připojeno k nacistickému Německu. V průběhu druhé světové války byl střed města téměř srovnán se zemí. Po skončení války byla většina obyvatel vysídlena a nahrazena českým obyvatelstvem.

Na kopci za městem původně stál gotický hrad, na jeho místě se nachází zámek z druhé poloviny 16. století. Dům Jednoty bratrské slouží jako muzeum a Památník Jana Amose Komenského. Augustiánský klášter je ze začátku 15. století. Farní kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v letech 1750-1760. Na náměstí je morový sloup, kašna se sochou sv. Jana Sarkandra a sousoší sv. Jana Nepomuckého. Město má 5545 obyvatel (2023).

Na fotografii zleva Václav Hýža, místopředseda OV ČSBS Opava, člen výboru HS 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Anna Silvestrová, starostka obce Sklabiňa, kde proběhl výsadek partyzánů, velitele Jana Ušiaka, skupina později přešla na Moravu v oblasti Velkých Karlovic. Ladislav Blahuta, manager PR ve Stromu života. Jiří Zbíral, člen výboru HS 1. partyzánské brigády Jana Žižky, ČSBS Vsetín.

 

V městě Fulneku pracuje historická skupina HS 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky.

Tato skupina pracuje pod vedením předsedy Podplukovníka v.v. Karla Vaculíka se sídlem ve Vsetíně. Čítá cca 92 členů, veteránů války a rodinných příslušníků a podporovatelů. V čele stojí výbor. Skupina pravidelně organizuje vzpomínkové akce a uctívá památku padlých proti fašismu. Udržuje kontakty také s rodinami válečných odbojářů.

Činnost je dosti bohatá. Pamětníků a přímých odbojářů však ubývá. Je jich již jen pár, kteří mohou poskytnout svědectví z okupace naši vlasti. Historická skupina pracuje pravidelně a zaměřuje se na mladou generaci, aby tato nezapomněla na nezměrné utrpení válečné, které je velice aktuální i v dnešní době.

 

Na fotografii zleva: Kněz, P. Jozef Wojciech Gruba SAC, farnost Fulnek- představený. Ing. Radka Krištofová, starostka města Fulnek. Ladislav Blahuta, mamnager PR hospicu Strom života. Ing. René Veřmiřovský MBA, tajemník MÚ Fulnek. František Schindler, místostarosta MÚ města Fulnek.

 

 

 

 

 

Na dalším snímku jsou bratři Timošenkové, synové legendárního velitele partyzánů. Uprostřed Ladislav Blahuta.

 

 

 

Pozvánka na setkání a výroční jednání HS 1. partyzánské brigády Jana Žižky 14. října 2023 ve Vsetíně. Byla to připomínka odkazu bojů za svobodu a osvobození od fašistické poroby. Velitel HS,  Ppl. Karel Vaculík, skvělý velitel a nositel tradic v boji proti všem formám fašismu.

Text a foto archiv Ladislav Blahuta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *