Jak na Lucii s čarodějnicemi a s upíjením dne

Lucie (Světluška), panna a mučednice, žila podle legendy v Syrakusách na ostrově Sicílii. Když vyrostla v krásnou dívku, ucházel se o ni pohanský jinoch, Lucie však dala přednost ženichu nesmrtelnému Ježíši Kristu. Zklamaný nápadník ji obžaloval, že je křesťankou. Soudce Paschasius jí pohrozil násilím, ale toho se Lucie nezalekla a roku 304 tak byla popravena. Církev zařadila její jméno mezi mučednice.

Svatá Lucie je patronkou města Syrakus a ochránkyní slepých. Je také ochránkyní před čarodějnicemi. Rozpoznat, která z žen je čarodějnicí, k tomu musela dívka v čase od Božího narození po Boží hod uplést punčochu a také zhotovit stoličku. O Božím narození pak usedne v kostele při jitřní mši na stoličku a dírou v punčoše bezpečně pozná, která z žen je čarodějnicí, protože rajtuje na ohřeblech a ometloch kolem oltáře.

Spatřit čarodějnici lze také dírou ve vařečce, strouhané od Lucie, nebo dírou po suku z desky z „kerchova“ z truhly mrtvého. Čarodějnici může snadno spatřit i člověk narozený na bílou sobotu. A k jejímu rozpoznání také napomůže révek z třešně, utržený na Lucii.

Někdy se čarodějnice prozradí sama tím, že si na Boží hod přijde „půjčit ohně“, protože si údajně zapomněla koupit „sireček“. Zkušený hospodář popadl provaz a „vydral“ ji z domu.

Na ochranu proti čarodějnicím se na Lucii natíraly dveře obydlí i dveře od chléva česnekem.

Lucie také předpovídala počasí pro celý příští rok. Hospodář namaloval na trám dvanáct kroužků a do každého z nich zaznamenal počasí každého dne od Lucie až do Božího narození; jaké bylo v který den počasí, takové pak odpovídalo v daném měsíci příštího roku.

Ještě v 16. století byl svátek Lucie připomínán 23. prosince, tedy bezprostředně po zimním slunovratu, pranostika, že „Lucie noci upije“ tak tehdy odpovídala skutečnosti. Dovětek získala pranostika až s následující změnou kalendáře, kdy byl svátek Lucie přesunutý na 13. prosince, v ten den Lucie sice noci upije, „ale dne nepřidá“. Dny o vánočním čase se začnou prodlužovat a noci zkracovat až od zimního slunovratu, kdy je nejdelší noc a nejkratší den v roce.

Po Vánocích začnou být aktuální pranostiky pro následující dny. Pranostika „Na Nový rok o slepičí krok“ má v pondělí 1. ledna hodnotu přibližně tří minut denního světla navíc. Pranostika „Na tři krále o krok dále“ má v sobotu 6. ledna přibližnou hodnotu o 45 minut delšího dne. A pranostika „Na Hromnice o hodinu více“ v pátek 2. února odpovídá realitě, kdy den mezi východem a západem Slunce má délku devíti a půl hodiny.

Jen co odpočítávání konce starého roku skončí, začne odpočítávání času roku nového, roku plného nadějí a očekávání.

Text a foto © Richard Sobotka
Kresba © Vladimír Bartošek

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *