Jestlipak letos zaklepou na dveře Tři králové

Legenda vypráví, že tři mudrci z východu, nepřesně označováni jako Tři králové, jmenovaní Kašpar, Melichar a Baltazar, se přišli poklonit Ježíši, krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Král Herodes se jich vyptával na hvězdu a poslal je do Betléma s tím, aby mu pak oznámili, kde se dítě nachází. Hvězda jim ukazovala cestu až k domu, kde byl Ježíš s Marií, poklonili se mu a předali dary.

Mudrci pak na pokyn ve snu odcestovali a místo Herodovi neoznámili. Herodes, protože se po narození Mesiáše obával o své postavení se rozlítil a nechal usmrtit všechny chlapce ve věku do dvou let. Josef však předtím na pokyn ve snu vzal Ježíše a Marii a prchli do Egypta.

Tradice Tří králů byla tradičně připomínána na starém Valašsku, jak ve své kronice zaznamenal Alois Bělunek ze Solance.

„Tři chlapci si na své šaty oblékli delší bílou košili, na hlavě měli z papíru královské koruny. Jeden z nich se na tváři začernil a dle tradice šel vždy poslední. Chodili po chalupách i hostincích, všude předváděli třikrálovskou scénu. Chlapci, kteří dlouhé říkání neuměli, tak se jen pomodlili. Jak obcházeli chalupy psávali svěcenou křídou na dveře iniciálky tří králů K–M–B.

Podobně jako koledníci dostávali dary- peníze, cukroví apod. V 19. století chodili jen v den svátku Tři králů, tj. 6. ledna. Ve 20. století, hlavně po první světové válce, začali chodit již v Novém roce a v letech druhé světové války dokonce už před Štědrým dnem. Tento zvyk zanikl v letech 1948-1956.“

Svátek Tří králů si v letošním roce připomínáme v sobotu 6. ledna 2024.

Text © Richard Sobotka
Kresby © Ludmila Vašková: Klanění, akvarel, plátkové zlato; Darovníci, akvarel, plátkové zlato; Darovníci, detail. Kniha: Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě. Nakladatelství Libreta, Rožnov pod Radhoštěm 2020.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *