Proměna rožnovského železničního nádraží

Kdo by si nepřipomněl pěkné železniční nádraží v Rožnově pod Radhoštěm z časů, kdy parní vláček přivážel hosty do města, pořád ještě ozdobeného věhlasem jako klimatické lázně? Nádražní budova jako vymalovaná, všude plno květin, malý parčík s klečí, s lavičkou a turistickým rozcestníkem, který přibyvším signalizoval, že jsou v hornatých Beskydech vítáni.

První vlak v Rožnově pod Radhoštěm roku 1. června 1892.

Už roku 1881 usiloval Rožnov o vybudování železnice, aby se usnadnila přeprava hostů slibně se rozvíjejících klimatických lázní. V roce 1884 Rožnov pamětním listem znovu požadoval stavbu železnice z Krásna do Rožnova, neboť v té době jezdilo do Rožnova ročně na 2000 hostů, kteří museli být přepravováni poštovními povozy. Až roku 1892 se „Localbahn Krasna – Rožnau von km 0.0 bis km 13.25050“ stal realitou. Zkušební jízda se uskutečnila 4. května 1892, pravidelný provoz „Rožnovky“ byl zahájen 1. června 1892.

Cestující byli nadšeně vítáni v klimatických lázních Rožnov, jehož klima, jak bylo uváděno, bylo přirovnáváno ke klimatu ve Vysokých Tatrách, ba téměř lepší, a mělo příznivý vliv na chorý lidský organismus a jeho léčebné kvality jsou velmi příznivé.

Rožnov původně nemusel být konečnou stanicí. Jeden z návrhů byl na prodloužení trati až do Frenštátu s napojením na Ostravu, nebo prodloužit trať přes Rožnov až na Slovensko do Makova a dál do Žiliny, Užhorod a do Zakarpatské oblasti. Posléze alespoň prodloužit trať na Horní Bečvu, čímž by se umožnila doprava osob, ale také vytěženého dřeva. Nic z toho se neuskutečnilo a Rožnov pod Radhoštěm se tak stal konečnou zastávkou.

Úsměvné byly začátky provozu populární „Rožnovky“. Lidé se chodili dívat na projíždějící vlaky. Zvědavci vylézali na odpočívající lokomotivu, které pro její rozměry a tvar říkali kafemlýnek. Jízdní řád sice existoval od prvopočátku, ale cesta vlakem z Krásna do Rožnova trvala někdy až půldruhé hodiny. Vlak totiž na každé stanici „šiboval“ – nechával ve stanici přivezené nákladní vagóny a prázdné přibíral.

Osobní vlaky byly tvořeny jen třemi nebo čtyřmi vagóny. Každý měl na obou koncích otevřenou plošinu a schůdky, nad nimi řetízek nebo sklopnou tyč, aby cestující během jízdy nevypadl. Vůz byl středem průchozí. Byly však také vozy, kde každé kupé mělo z obou stran dveře. K nim se cestující dostal akrobatickým výstupem na jedno nebo dvě široká prkna, která vedla podél celého vagónu a nahrazovala schůdky. Některá kupé byla zcela uzavřená, jiná jen do poloviny a bylo možné přelézat z jednoho do druhého přes opěradlo. Rychlost jízdy umožňovala z jedoucího „expresu“ vyskočit, proběhnout se podél trati a zase naskočit. I k haváriím na této trati došlo. V Krhové vjel vlak na zastávce do stáda krav, které právě hnali z pastvy, tři z nich toto střetnutí zaplatily životem.

Mozaika Františka Pavlici ze Zašové věnovaná městu Rožnovu k výročí města zdobí vnitřní prostory nádražní budovy.

Na trati bylo v té době přibližně 19 240 ks pražců, kolejnic asi 1300 tun, šroubů, spojek a pod. 420 tun a štěrku 37 315 tun. O výročích železniční trati jezdí pro potěšení cestujících z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm historický vlak, tažený parní lokomotivou.

V roce 1989 tato železnice přepravila 188 808 cestujících a v tomto roce bylo na rožnovském nádraží naloženo 53 313 tun a vyloženo 74 353 tun materiálu, Už v roce 1991 však touto stanicí prošla méně než polovina uvedeného množství. V roce 1992 bylo z Rožnova vypraveno denně 20 osobních, 4 nákladní a 4 vlečkové vlaky.

Už po roce 1990, už v nových společenských poměrech, začala být budoucnost této lokální trati ztrátová a nejistá, přece zůstala železnice v provozu až do dnešních dnů.

Vzhled budovy železniční stanice v Rožnově pod Radhoštěm se v podstatě nezměnil od svého vzniku v roce 1892 až po současnost. V průběhu let byly provedeny některé úpravy, generální rekonstrukce se však železniční stanice jako celek dočkala až v letech 2022-23. Cílem projektu byla celková rekonstrukce především s ohledem na zlepšení podmínek pro cestující. Úpravou kolejiště byla vybudována nová bezbariérová nástupiště, přístupná po centrálním přechodu. Výpravní budova prošla kompletní rekonstrukcí, u vnitřních prostorů se navýšila kapacita čekárny a byl upraven prostor pro odbavení cestujících. V sousedství budovy vniklo veřejné parkoviště. Projekt za více jak 230 milionů Kč byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

Ke slavnostnímu otevření rekonstruovaného nádraží v Rožnově pod Radhoštěm došlo 13. prosince 2023. Podoba původní nádražní budovy zůstala i po 131 letech zachována a železniční stanici se vrátila funkčnost, účelnost moderní doby, také i někdejší půvab.

V průběhu let měla budova rožnovského  nádraží různé podoby.

Kolejiště rožnovského nádraží. Dostat se na protější stranu nádraží bylo nejsnazší přes koleje.

 

Rožnovské nádraží během přestavby. 

Součástí přestavby rožnovského nádraží byla i renovace nádražní budovy. 

Dne 13. prosince 2023 bylo rekonstruované nádraží předáno do užívání.

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *