Sto let Rybářského spolku v Rožnově pod Radhoštěm

Historie Rybářského spolku v Rožnově sahá až do roku 1924. Spolek měl 7, případně 8 členů, každý měl nějakou funkci, někteří i funkce dvě. Členy rybářského spolku byly vážené osobnosti Rožnova. Členské poplatky byly zpočátku 60,- Kč, později 100,- Kč na člena.   

Revír rybářského spolku v Rožnově byl na řece Bečvě a přilehlých potocích, kde byla vysazována násada pstruha potočního v množství kolem 10 000 kusů, v menším množství pstruh duhový a lipan. K vysazování kaprů byl využíván také rybníček u Lázeňského domu. Doba lovu byla každoročně individuálně stanovena výborem spolku. Revír byl pro členy spolku rajónován, takže každý měl stanovený úsek, kde směl lovit. Chytalo se na řece Bečvě, Hážovce a potocích, kromě Dolnopaseckého, který byl vždy hájen. Chytalo se také v městské Struze.

Velké problémy měl spolek s pytláky. V roce 1932 bylo dojednáno u hlídací a zamykací společnosti ve Sl. Ostravě hlídání rybníka u Léčebného domu. I tak z 12 kusů kilových kaprů, kteří byli přidáni do jezírka, byl vyloven pouze jeden.

Rybnatost byla v roce 1934 špatná, zvláště odrostlých a větších ryb bylo velmi málo. Vinu neslo pytláctví. Za každého usvědčeného pytláka byla vyplácena odměna 10,- Kč.

Škodu páchali také přirození škůdci ryb a rybího potěru, proto bylo doporučováno hubení užovek, které se nacházejí poblíž řek a potoků. A schváleno… aby se členové spolku věnovali ničení škůdců ryb a rybího potěru: zejména vran, skorců a ondater.“ Za každého usmrceného skorce bylo vyplaceno 5,- Kč,a Kč 70,- za ondatru.

Příčinou nízké rybnatosti také bylo,  že „… ryby v r. 1933 byly ve velkém úseku Bečvy vytráveny továrnou Herliczka.“ Následujícího roku bylo požadováno na firmě Herliczka odškodné 600,- Kč, ale v případu soudního sporu požadovat 1000,- Kč.

Na Dolnopaseckém potoce vybudoval rybářský spolek asi 50 splávků. K přikrmování kaprů v rybníku u Lázeňského domu koupeno asi 100 kg hydiny. Rozhodnuto jelce a choré kapry z rybníka vybrat a odprodat, zakoupit dvě štiky a vypustit je do rybníka u Léčebného domu.

Všem členům rybářského spolku byly vystaveny průkazy, které je opravňovaly kontrolovat letní hosty – udičkáře. Poplatek za rybářskou povolenku pro hosta: denní – 15,Kč -, týdenní 60,-Kč a sezónní 120,-Kč. Na špinera – třpytku, dovoleno loviti není.

Revír Bečva Rožnovská 2 č. 473 002 se nachází od jezu pod silničním mostem do Stříteže nad Bečvou k pramenům včetně všech přítoků. K revíru patří nádrž U Macečků v k. ú. Horní Bečva (10,8 ha).

Tok Bečvy nad nádrží U Macečků až k pramenům a všechny přítoky, kromě potoka Hážovka a Kněhyně po soutok s potokem Kněhyňka, označeno tabulemi, jsou CHRO – lov ryb zakázán.

Úseky toku v Rožnově pod Radhoštěm u mostu na Nádražní ulici, u mostu ke Společenskému domu, od jezu k jezu, jsou celoročně hájeny – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Nově je úsek se zákazem rybolovu na Rožnovské Bečvě, a to od horního splavu u Eroplánu až po ústí Hornopaseckého potoka.

Časy, kdy výsadní právo k lovu ryb mělo jen několik vysoce postavených a dobře situovaných občanů, jsou minulostí. Rybaření se proměnilo ve sportovní odvětví, přístupné každému, kdo splní předepsané podmínky. Od samého počátku existence rybářského spolku se uplatňovala zásada ryby chovat a ryby chránit a teprve pak je lovit.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *