Čáp bílý – Tylovice čp. elektrický sloup – vzácný host už je zase tady

Známý brodivý pták čáp bílý (Ciconia ciconia) už je zase na letním pobytu v Tylovicích U křížku čp. sloup elektrického vedení.

Rozměrné hnízdo má zřejmě postavené z nevodivého materiálu, prochází jím totiž víc elektrických drátů, než je u běžné domácnosti obvyklé. Čápi jsou zřejmě pracovití, protože do rozložitého hnízda mají zakomponovanou také pracovní lopatu. Čápice máma sedí na snůšce, tata čáp drží stráž a „hází“ stín na čápici.

Čápi bílí dosahují výšky 95–105 cm, rozpětí křídel 155–165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců tmavé.

I když čápi bílí vytváří stálé páry, na zimovištích ve střední a jižní Africe žijí samostatně a setkávají se opět až po návratu na hnízdo, kterému jsou věrní.

Čápi sbírají potravu na vlhkých loukách a polích. Oblíbili si otevřenou krajinu, ale vyskytují se i v blízkosti lidských obydlí. Dožívají se kolem deseti let. V ČR patří čáp mezi ohrožené druhy.

Čápi bílí na elektrickém sloupu v Tylovicích se už počítají k pravověrným Tylovjanům.

Čápi jsou velmi pracovití. Zatím co čápice sedí na snůšce, tata čáp hlídá a za slunečního jasu vrhá na ni stín. Navíc si z Afriky přinesli lopatu a když právě není do čeho píchnout, tak vypomůžou s odhazováním štěrku. Akorát se neví, jak to mají s placením za elektřinu, když jim hnízdem prochází čtyři dráty se silným elektrickým proudem. Ale vše je zřejmě v pořádku, protože na levé noze mají čápi identifikační kartičku.

Text a foto  © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *