Rožnovská „Trafačka“ poslouží po rekonstrukci jinému účelu

Trafostanice je elektrické zařízení, které je součástí elektrické přenosové a distribuční soustavy.
Historie rožnovské trafostanice pravděpodobně sahá až do roku 1922, kdy byl Rožnovu dodáván elektrický proud z elektrárny Jana Kantorka, zřízené na Dolní Bečvě.

Svítit elektřinou se v Rožnově pod Radhoštěm začalo v únoru 1922. Elektrické vedení bylo v Rožnově později připojeno na elektrárnu středomoravskou v Přerově. Tehdy přestal platit trefný slogan: „Kantorkova elektrika přes den svítí v noci bliká.“ Výkon Kantorkovy malé vodní elektrárny totiž nemohl krýt rychle se rozvíjející elektrizaci tehdejšího Rožnova.

„Trafačka“ v kresbě rožnovského malíře Vladimíra Bartoška. 

Trafostanice byla vybudována u někdejšího prostředního mostu (po roce 1990 prostřední lávky) a její architektura se zřejmě od té doby nezměnila. Je to ostatně patrné na fotografii z května 1945 z pohřbu padlých Rudoarmějců. Pohřební průvody tehdy procházely na dnes „starý“ hřbitov kolem „Trafačky“ a přes prostřední most.

Trafostanice zůstala na původním místě až do současnosti v téměř nezměněné podobě jako svědek modernizace a elektrifikace někdejšího Rožnova.

Věhlasná rožnovská „Trafačka“ – trafostanice prochází v současnosti rekonstrukcí. A jak uvádí informační tabulka nebude nadále sloužit jako distribuční soustava elektřiny, ale … „Rekonstrukce bývalé trafostanice pro změnu v účelu užívání na veřejnou toaletu.“

Určitě je příhodnější smysluplně využít „Trafačky“ takto, než budovat ve městě scházející sanitární zařízení způsobem, jak to kdysi praktikovali ve Zvonokosech.

 Na snímku z května 1945  je vpravo na pozadí dobře patrná  rožnovská „Trafačka“. 

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *