Libor Martinek: Wilhelm Przeczek – monografie

Obsáhlou literární odbornou práci o spisovateli Wilhelmu Przeczkovi napsal a vydal opavský vysokoškolský pedagog, bohemista, překladatel a spisovatel doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. pod názvem “Wilhelm Przeczek –monografie“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.

Básník, prozaik, publicista a překladatel Wilhelm Przeczek se narodil 7. 4. 1936 v Karviné do rodiny s hornickou tradicí, která se hlásila k polským kořenům, v rodině se mluvilo polsky, respektive v nářečí. Dětství a mládí prožil ve staré Karviné. V r. 1956 maturoval na Pedagogickém gymnáziu v Orlové, poté působil jako učitel na polské základní škole v Horní Suché. Po absolvování základní vojenské služby v Prešově a Českých Budějovicích byl zaměstnán v letech 1958–1964 jako učitel na polských školách v Československu, v r. 1964 nastoupil do funkce inspektora pro kulturu v okrese Frýdek-Místek. V letech 1966–1968 studoval na Vysoké škole politické v Praze, od r. 1968 do r. 1969 pracoval jako redaktor Głosu Ludu v Ostravě, poté byl propuštěn za svůj protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

V letech 1970–1977 byl zaměstnán jako herec, režisér a dramaturg loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně a v letech 1978–1980 zastával funkci instruktora pro kulturu hlavního výboru Polského svazu kulturně-osvětového v Českém Těšíně. Pak se vrátil do školství, odučil několik hodin na základní škole v Hnojníku, ale hned byl odvolán po intervenci OV KSČ, neboť prý „pravicový oportunista“ nemůže učit děti. Tlak, jenž byl na Przeczka vyvíjen, se projevil na jeho zdraví, půl roku byl nemocen a poté mu byl přiznán částečný invalidní důchod. Několik měsíců byl zaměstnancem Hlavního výboru Polského svazu kulturně-osvětového (zkr. HV PZKO; Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, zkr. PZKO), avšak v době potlačování Solidarity v Polsku byl v r. 1981 propuštěn. Několik měsíců prožil bez práce, pak jej znovu zaměstnal PZKO až do konce roku 1983. V r. 1984 se mohl vrátit do školství, v letech 1984–1992 učil na částečný úvazek na polské základní škole v Jablunkově, po mozkové příhodě odešel do invalidního důchodu. V březnu 1990 se dočkal úplné svazové, společenské a profesní rehabilitace. Zemřel 10. 7. 2006 v Třinci.

O knize napsal grafik a vydavatel Dušan Žárský  

Mám moc rád českou literaturu, a to poezii i prózu. Už za své spolupráce s ostravskou spisovatelkou Boženou Klímovou jsem se okrajově seznámil s tvorbou česko-polského básníka a spisovatele Wilhelma Przeczka, neboť oba autoři byli přátelé, a p. Przeczek (spolu s dcerou Lucynou Waszkowou) překládali do polštiny sbírku veršů paní Klímové Rozhovor s Bohem / Rozmowa z Bogiem, kterou jsem následně vydal a byla věnována tehdejšímu papeži Janu Pavlu II.

Grafik a vydavatel Dušan Žárský. 

Byl jsem proto velmi potěšen, když mne oslovil opavský vysokoškolský pedagog, bohemista, překladatel a spisovatel doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., abych s ním jako grafik spolupracoval na knize právě o Wilhelmu Przeczkowi. Nebyla to sice naše první společná publikace, připravoval jsem pro tisk již jeho monografii Władysław Sikora a vysokoškolská skripta Literautra i Muzyka a Zlatý fond české kultury a jeho proměny, tato publikace však byla obsahově nejnáročnější a také nejrozsáhlejší (424 stran).

Obdivuji autory literatury faktu, si dokážu představit, kolik mravenčí práce a času musí autor věnovat shromáždění veškerých údajů o osobě, o níž se rozhodl psát, následně je ověřit, zpracovat, doplnit obecným i odborným, ale čtivým textem, poznámkami, odkazy, případně fotografiemi. Obdivuji to, neboť vím, že sám bych na to neměl píli ani trpělivost. A tato kniha je o to náročnější, že se jedná o autora s velmi širokým a navíc vícejazyčným záběrem činností, ať už to byla literární tvorba v oblasti poezie i prózy, divadelní hry, recenze, překlady apod. Neopominutelná je i Przeczkova činnost novinářská či učitelská, nechybí ani rozsáhlá korespondence. Libor Martinek je však perfekcionista a profesionál, dokázal proto s pečlivostí sobě vlastní dát všem materiálům své místo, řád a posloupnost tak, že vzniklo krásné a kompaktní dílo, vzdávající čest jednomu z nejprestižnějších a nejuznávanějších autorů česko-polského regionu, jenž si to bezesporu zasloužil.

Knihu Libora Martinka: WILHELM PRZECZEK – monografie  (Pevná vazba, 424 stran), vydal ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, prosinec 2018.

Dušan Žárský

Wilhelm Przeczek

Cesty podzimu

Vyšel jsem z hlubokých lesů
ve směru podzimu

Cesta vede vytrvale
k pohořím

V Beskydech jsou kopce jako hrby
mého života

Zamazávám stopy na vlastních
stezkách

Strakatý podzime
kolik mlhy bude ještě třeba odrubat
abys mi daroval skutečný chlad

 

Foto a reprofoto  © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *