Pozdrav z Českého Švýcarska

Využil jsem pěkného letního počasí, vytáhl z kůlny kolobrndu, jak říkám motorizované koloběžce, a po delší době se trošku projel k synovi do Jiříkova – Filipova. Je to výborné přibližovadlo! Trochu jsem měl obavy, jak se projeví to moje nalomené žebro, ani moc nezlobilo. Ujel jsem zhruba 15 kilometrů. Byl to docela hezký den.
Z Českého Švýcarska zdraví Jan Masař

Letní slunce září i nad Šluknovským výběžkem a připomenout si České Švýcarsko lze také nahlédnutím do knížky „Osada Orlů“, která popisuje výpravy tří přátel v tomto krásném zákoutí. Následující text je úryvek ze zmíněné knížky, která vyšla v roce 2019 a je dostupná také v elektronické verzi na: www.zar.cz

Toho dne provedl Hanis první záznam do kroniky.

Krásně je v horách člověku, který miluje přírodu. Krásně bylo i toho dne, kdy byla založena naše malá  trampská osada, která dostala své jméno podle staré Orlí skály. Jmenuje se Osada Orlů. Její osadníci jsou si blízcí povahou i smýšlením. Tímto skládají přísahu věrnosti jeden druhému. Ať naše přátelství vzkvétá a nikdy nezanikne! My dva věrní kamarádi Dan a Hanis, jsme se po zralé úvaze rozhodli psát tuto naši kroniku pro uchování příběhů, které se staly, i těch, které se ještě stanou. Píšeme tuto kroniku také ke chvále velkého Ducha Manitoua, ochránce skautů, trempů a všech milovníků přírody. Howgh!!!

Krajina labských pískovců, plná bizarních skalisek s propletenci chodníků, stezek, s říčkami a potoky a s podmanivě krásnými přírodními terény téměř nikdy nebyla pustinou. Počátky souvislejšího osídlení sahají do doby stěhování národů. V 6. století bylo území kolem Šluknovského výběžku osídleno slovanským obyvatelstvem. Z osmého až desátého století je poblíž obce Zadní Doubice datováno slovanské hradiště nad soutokem Brtnického potoka a potoka Křinice zvané Orlí vrch, sloužilo patrně k ochraně Lužické cesty.

O čilém ruchu ve Šluknovském výběžku svědčí zaniklé strážní hrady, Brtnický, Chřibský, Kyjovský, Vlčí hrádek a další. V místě zvaném Krásný Buk stával hrad, který ve 14. století spravoval tamní panství, avšak roku 1339 byl vypleněn vojskem ze Žitavy a nikdy již nebyl obnoven. Sídlem správy panství se pak stal hrad Tolštejn, ten byl v roce 1642 vypleněn Švédy.

Šluknovský výběžek je také místem, kde se Česká republika nejvíce přibližuje k moři, Baltské moře je od něj vzdáleno vzdušnou čarou 300 km. Je také charakteristickým územím styku a překrývání kultur tří oblastí: české, saské a lužické.

Knížka „Osada Orlů“ je věnována Památce Dana – Michala Bočka a Turistické osady Orlů z Českého Švýcarska, která se do dnešních dnů dochovala už jen v Kronice Orlů a ve vzpomínkách Hanise – Jana Masaře a Peta – Petra Gazdy.

Text © Richard Sobotka
Kresby © Hanis – Jan Masař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *