Malířka Ludmila Vašková a její zahrada plná tajemství

Jedním z významných počinů Valašského muzea v přírodě je otevření souborné výstavy obrazů malířky, ilustrátorky, keramičky a zpěvačky Ludmily Vaškové při příležitosti jejího významného životního jubilea. Výstava „Sbírání v zahradě“ byla zahájena 4. července 2019 ve výstavní síni Sušáku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.  

Ludmila Vašková se narodila 30. června 1959 v Hovězí. V letech 1970-74 absolvovala ZUŠ Vsetín, výtvarný a hudební obor, 1974-78 SUPŠ Uherské Hradiště, kresba, grafika, ilustrace, 1978-79 modelování a kresba PdF UP Olomouc, 1983-92 výtvarnice a průvodkyně ve Valašském muzeu v přírodě, 1984-86 výuka keramických technik, od roku 1992 výtvarná činnost jako svobodné povolání, 1993 kurz starých hrnčířských technik Lexington–Texas USA, od roku 1994 výuka keramiky ve výtvarných oborech na základních školách, 2010-11 studium výtvarného umění v současném světě PdF UP Olomouc.

Od roku 2007 do roku 2019 představila veřejnosti svou práci na 21 samostatných výstavách.

Výstava Ludmily Vaškové „Sbírání v zahradě“, kresba, ilustrace, malby, grafika, keramika ve výstavním sálu Sušák, Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byla zahájena vernisáží 4. července 2019 a potrvá až do 31. května 2020.

 

Zejména výtvarné dílo Ludmily Vaškové a její knižní ilustrace jsou tématicky neodmyslitelně propojeny s Valašskem. Zatím co výtvarná díla jiných malířů se povětšinou monotematicky věnují jednomu tématu, které ozvláštňují dalšími výtvarnými technikami, obrazy Ludmily Vaškové vyprávějí celý příběh krajiny Valašska, počínaje jeho dávnou historií, tajemnem zkazek a legend, bájných postav lidských zvířecích i rostlinného původu, ba i kamene, který má ve své podstatě také svůj příběh. Takto pokaždé užasle pozorujeme její výtvarné dílo a svět, které jako součást nekonečného kosmu prostupuje každou molekulou naší mysli. Přitom žádný z jejich obrazů se neopakuje, každý z nich vypráví svůj úžasný příběh. Dílo Ludmily Vaškové každého obohatí. Malířku právem lidé označují křestním jménem jako Liduška, tedy titulem z titulů tím nejvyšším, protože neodmyslitelně patří k tomuto regionu, a přesto že světová, přece je naše.

Výstava se uskutečnila v restaurované Výstavní síni v budově Sušáku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a při vernisáži se ukázalo, že prostor je nedostačující jak pro množství vystavovaných exponátů tak i pro neobyčejně velký počet účastníků vernisáže, které se účastnily četné významné osobnosti. Úvodním slovem expozici přiblížila Mgr. Jana Tichá, pak pohovořili také další.

Generální ředitel Národního muzea v přírodě Ing. Jindřich Ondruš.

„Z mnoha důvodů jsem moc rád, že ve výstavní síni Sušáku mohu přivítat paní Ludmilu Vaškovou. Je skvělá malířka a kreslířka, ilustrátorka, keramička zpěvačka – prostě skvělá. Není ve Valašském muzeu poprvé. Pracovala u nás. Je autorkou mnoha grafik a výtvarných prací, spolurealizátorkou výstav ať už sama nebo s manželem. Oba mnohé pro Valašské muzeum udělali. Díky vám. Na této výstavě přichází autorka s tím co nasbírala ve své zahradě – v zahradě svého životního díla a co v této své zahradě s láskou opečovává. Je zřejmé, že základem té zahrady je obrovský talent, píle, šarm a elegance. Ovoce ze zahrady malířky Ludmily Vaškové je prostě krásné.

Paní Ludmila si připomíná krásné životní jubileum. A to je dobrá příležitost poděkovat jí za veškerou spolupráci a popřát, aby jí i nadále provázelo štěstí a aby ta její zahrada přinášela jí samotné, její rodině a přátelům jenom radost.

Chci popřát, aby tato výstava přinášela radost a potěšení také vám, kteří tady jste, aby přinášela radost a potěšení všem návštěvníkům.“

K výtvarnému dílu Ludmily Vaškové mimo jiné poznamenala etnografka Mgr. Jana Tichá.

„Ludmila Vašková je jednou z našich nejlepších ilustrátorek. Patří k lidem, kteří oslovují naše vnímání, naše smysly. Harmonie její práce přispívá k harmonii našeho života.

 

Ludmila Vašková už po léta vystavuje své obrazy nejen ve Valašském muzeu a v Rožnově a v okolí, ale i v českých muzeích a galeriích. Při této výstavě jsme se pokusili seskládat její dílo chronologicky, abychom postihli každou její tvůrčí etapu, i její přístup k tvorbě. Možná nám to umožní proniknout do tajemných zákoutí jejího života a k myšlenkám, které možná ani nikdy nevyslovila nahlas, ale z jejich obrazů jsou patrné. Vystaveny jsou prvotní kresby uhlem, kdy portréty příbuzných a rodičů připomínají staré fotografie, portréty horalů slavnostně ustrojených a s vážnými tvářemi. Zvláště významná je její malba. V její kresbě a malbě je zjevné poetické chápání Valašska, jsou to lidové obyčeje ze zvykoslovného roku, ale také tématika náboženská a duchovní, z nichž je na této výstavě nejvýznamnějším obraz Poslední večeře Páně.

 

Liduška výstavu pojmenovala „Sbírání v zahradě“ – jde o jakési zamyšlení nad dosavadním životem a tím, čeho ještě chceme v životě dosáhnout.

Nelze opomenout její výtvarnou spolupráci při vydávání Rožnovských malých tisků a knižní ilustrace knih Černé hodinky, O kouzlu lidského dobra, Bacha na raracha a dalších.

Významnou součástí její tvorby je i keramika, která je na výstavě také prezentována.

Bez nadsázky lze tvrdit, že tato výstavní síň je pro prezentaci tvorby Ludmily Vaškové malá. Jsem skutečně ráda, že můžeme její úžasné dílo shlédnout na této výstavě tak souborně.“

Vernisáže výstavy byli přítomni také představitelé města Rožnova pod Radhoštěm. Starosta Ing. Radim Holiš při této příležitosti poznamenal.

„Chci jménem celého města, a nás všech, popřát paní Ludmile Vaškové do další práce hodně štěstí, zdraví a stálé múzy. Přejí vám, paní Ludmilko, abyste otevřela co nejvíc bran té své zahrady, aby vaše múza byla nevyčerpatelná. Setkání s takovými lidmi, jako jste vy, nás všechny, kteří zastupujeme město, nabíjí, posiluje a dává energii do další práce. Pro nás jste nejen krásná, skvělá, ale také impulzivní a hodně inspirující žena. V pozvánce k této výstavě jsem viděl v úvodním akvarelu vašima očima také oči mé babičky, kterou jsem nikdy nezažil a kterou znám jen z obrázků. Právě tím jste otevřela branku mé zahrady vzpomínek a za to vám děkuji. Mé přání je, aby tato výstava a celá vaše práce otevřela branky kouzelných zahrad nám všem. Přeji vám k vašemu krásnému výročí jménem nás všech v Rožnově jen to nejlepší. Jsme velmi hrdi na to, že lidi jako jste vy v Rožnově máme.“

Malířka Ludmila Vašková poděkovala všem za jejich přízeň. „Především chci poděkovat svým rodičům za to, že mi umožnili vstoupit do nejistých vod umění a že mne v tomto mém snažení podpořili.“ S dovětkem k přítomným: „A mám vás všecky ráda.“

Výstava kreseb, ilustrací, obrazů a keramiky malířky Ludmily Vaškové v Sušáku Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm potrvá až do května roku 2020.

 Text a foto  © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *