Kamenné v čase podzimu – horský hřeben na katastru obce Dolní Bečva.

 

Kamenné je horský hřeben severovýchodně nad obcí Dolní Bečva v nadmořské výšce 746 m n. m. Vede tudy zelená turistická cesta z Rožnova, přes Dolní Bečvu až na hřeben Radhoště v délce přibližně 10 km a s převýšením téměř 750 m. Hřeben Kamenné se nachází mezi západně položeným údolím Dolní Rozpité a východním údolím Horní Rozpité. Místo je proslulé klidem, rozmanitou přírodou a dalekými rozhledy.  

Na hřebenu Kamenného jsou nedaleko sebe postaveny dvě kapličky, jedna dřevěná a druhá zděná, opodál k jihu se nachází pramen.

 

 

Dřevěná kaplička na Kamenném.

V nadmořské výšce 746 m na Kamenném, jehož hřeben se táhne obloukem od Radhoště, je jiný svět. Po strmém výstupu z údolí Rozpitý obklopí člověka lesnaté porosty a nesmírné ticho. Na hřebenu Kamenného a na jižním otevřeném svahu jsou roztroušeny samoty. Výhledy jsou odtud do vzdáleného údolí řeky Bečvy. Na hřebenu je svážná cesta. Ve strmém severním svahu se klikatí lovecké chodníky.

Střežena čtyřmi vzrostlými lipami je zde uprostřed oplocené zahrádky postavena dřevěná kaplička s obrázkem Madony. Na oplocení jsou zavěšeny červeně natřené truhlíky, v létě osázené petuniemi a jinými květy. Na jejich vnitřní straně je žlutým písmem napsáno: „Ó, nejsvětější Panno Maria, Matko ustavičné pomoci, oroduj za nás„. Vnitřek kapličky a její stříška je vyzdobena pestrými umělými květy.

„Dřevěná kaplička na Kamenném v zahrádce, vznikla, co já si pamatuju, asi jako ty dvě památky dole v dědině,“ vzpomínal pan Jan Blinka (nar. 1916). „To už ji bůhví kteří naši předkové zbudovali. Poblíž je lavička a stůl k odpočinku. Lidé se tam setkávali, když měli v neděli třeba chvilku, nebo v květnu, když byly májové, tož se tam u obrázku sešli a poseděli.“

Podobná setkávání se tam konají do dnešních dnů.

Kamenná kaplička na Kamenném.

Na hřebenu Kamenného v nadmořské výšce 746 m v katastru obce Dolní Bečva je asi 50 m jižněji od dřevěné kapličky postavena kaplička zděná. Má jednoduchý tvar. Je vyzděna na čtvercovém půdorysu kamenného soklu a chráněna stříškou z červených pálených tašek. Uvnitř vitrínky je obrázek Madony s Jezulátkem v náručí. Vnitřní prostor kapličky je vyzdoben pestrými umělými květinami.

Zděnou kapličku vybudoval snad v padesátých letech 20. století místní usedlík, nějaký Sekyra. Když na Kamenném prodal chalupu, a odstěhoval se do Krhové,  postavil na Kamenném zděnou kapličku, zřejmě na rozloučení a na památku.

Kamenná kaplička je posazena mezi starou příjezdovou cestou a svážnou. Za ní je hromada kamení, vyneseného z původních políček. V okolí rostou smrky, mladá bučina, břízy. Panuje tady klid a pohoda, nerušena roztroušenými samotami. V tomto prostoru má kromě několika horalů své domů jen lesní zvěř.

Pramen na Kamenném – Dolní Bečva.

Na Kamenném, asi 200 m jižně od dřevěné a zděné kapličky, cestou směrem k vesnici po zelené turistické značce, je po levé straně cesty pramen. Pramen je svedený dřevěným korýtkem do koryta, vydlabaného z mohutného kmene. Poblíž je mohutný starý jasan. Přibližně 50 m jižněji se u cesty nachází pasekářská usedlost.

Výhled od studánky je na Kamenné, vrchy nad Bacovem a jižním směrem na Vsetínské vrchy.

Výlet na Kamenné je zvláště v podzimním čase neobyčejným zážitkem.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *