Výstavu betlémů v Brillovce už vidělo více jak 3700 návštěvníků!

Ani v neděli 23. ledna 2022, kdy se konala komentovaná prohlídka vystavených betlémů, a vstup pro návštěvníky byl volný, zájem o betlémy neochaboval.

Zasvěceným průvodcem byl i tentokrát Ing. Ivan Hejtmánek, betlémář a předseda Spolku Valašských betlémářů.

„Srdečně vás vítám na dnešním odpoledním setkání u betlémů ve výstavní Galerii v Brillovce. Toto setkání jsme zorganizovali nejen, abychom si prohlédli výstavu, ale také se zamysleli nad historií betlemářské tradice, která má kořeny u první mše svaté v jeskyni na Greciu, kterou roku 1223 odsloužil František z Assisi.

Tenkrát to nebyla umělá scéna, ale jen oslík, volek a magický průvod křesťanů, kteří přišli do jeskyně na výjimečnou mši svatou, kterou sloužil František z Assisi. Příští rok 2023 to bude osm set let, kdy si připomeneme základ betlemářské tradice, stavění betlémů a jeslí. Tenkrát to byl živý betlém. V současnosti tuto tradici udržuje Valašské muzeum v přírodě.

Byly to také betlémské hry, které provázely celý středověk až do období vrcholného baroka, kdy profesionální řezbáři vyřezávali sochy, jesličky a svatou rodinu v trojrozměrném provedení, jak je známe dneska.

První betlémy, které se dostaly do chrámu ke svatému Klimentu do Prahy v roce 1562 byly betlémy deskové, kdy na pět centimetrů silných dubových deskách byly namalovány a reliéfně vyřezány jednotlivé postavy a desky postaveny k oltáři jako vánoční výzdoba.

Symboly vrcholného baroka byly narození Krista a jeho smrt a Kristova epopej, využívající krásných barev, krásných soch a krásných obrazů je zobrazená v těchto dvou scénách a tvořila monumentální výzdobu barokních chrámů.

Náš Spolek betlemářů Valašska začal vystavovat betlémy před třemi roky na Zvonici na Soláni. Výstava se velice líbila. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto výstavu ve městě na přístupnějším místě. Dohodli jsme se s majitelem této krásné výstavní Galerii s panem Jiřím Študentem, že výstavu uspořádáme v Rožnově pod Radhoštěm zde v Brillovce.

Celý rok jsme se na tuto výstavu těšili, ne proto, že bychom měli zvláštní citové rozpoložení k vlastnímu betlému, ale z pocitu nejistoty, zda se nám podaří výstavu uspořádat. Dne 6. prosince 2021 padlo rozhodnutí, dne 13. prosince 2021 jsme začali jednotlivé exponáty instalovat a 16. prosince 2021 se konala hojně navštívena vernisáž.

Jen pro zajímavost – do 22. ledna 2022 výstavu navštívilo více jak 3700 lidí!“

 

Následovala komentovaná prohlídka, kdy ing. Ivan Hejtmánek zasvěceně promluvil o historii jednotlivých exponátů a také o jejich tvůrcích.

Pro úplnost dodejme, že…  Spolek českých betlémářů si v roce 2021 připomněl 15 let od svého vzniku. Jeho regionální pobočka Spolek betlémářů Valašska vznikl v roce 2017, má 20 členů a stejný počet příznivců. Na výstavě v Brillovce je celkem 65 exponátů od 12 tvůrců, jsou to betlémy deskové i figurkové a 4 betlémy jsou pohyblivé.

Důležité upozornění – závěrečný den výstavy betlémů v Brillovce je neděle 30.ledna 2022.

Vystavující betlémáři Spolku valašských betlémářů.

Text  © Richard Sobotka
Foto © Jakub Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *