Milostný obraz P. Marie Zašovské

Pouti do Zašové, vyhlášeného poutního místa na Valašsku, započaly kolem roku 1672, podle některých zpráv snad již roku 1580. Motivem poutí byl milostný obraz P. Marie Zašovské, který zobrazuje legendu o vděčnosti středověkého rytíře, který na útěku před Tatary vzýval Pannu Marii, ta ho vyslyšela a pomohla mu zázračně v nesnázích.

Gotický obraz Panny Marie Zašovské  vznikl v období kolem roku 1740 a je zřejmě nejstarším vyobrazením Madony na Valašsku. Jeho původ sahá do 15. století, obraz vznikl údajně v Krakově nebo na jiném místě jižního Polska. Zobrazuje celou postavu Panny Marie s Ježíškem. Pozadí tvoří zelené keře. V horní části obrazu drží andělé stuhu s nápisem „(SVB) TV(VM) PRA(ESI) DIUM CONFVG – IMVS DEI GEN(IT)RIX“ (Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.)

Milostný obraz Panny Marie Zašovské byl umístěn v původním dřevěném kostelíčku zasvěceném sv. Anně, po dostavbě nového poutního kostela zasvěceného Navštívení Panny Marie byl roku 1725 přenesen tam.

Po požáru kostela v roce 1871 došlo i k poškození milostného obrazu a původní malba byla v letech 1873-1875 celoplošně přemalována. Roku 1883 byl obraz přemístěn z hlavního oltáře na evangelijní stranu a na oltáři byl nahrazen kopií brněnského malíře Josefa Šichana. Originál milostného obrazu se na hlavní oltář kostela vrátil až po restaurování v letech 1955-1956. Naposledy byl obraz restaurován v letech 2007-2008.

V průběhu let byly vytvářeny kopie obrazu. Jedna z nich se nachází na stěně měšťanského domu v Mostní ulici ve Valašském Meziříčí (autor Polášek Petr 16), a svědčí o věhlasu milostného obrazu P. Marie Zašovské a zašovských poutí, které se dochovaly až do dnešních dnů.

 

 

 

 

(Pramen: Milostný obraz Panny Marie Zašovské, Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum, Olomouc 2009.)

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *