Nastal čas betlémů a betlemářů.

Už více jak dva tisíce let si o Vánocích připomínáme legendu o zrození Krista. Neobyčejnost prostého příběhu, v němž nad zlem vítězí láska, nás o tomto čase pokaždé znovu dojímá.

Trojrozměrné zobrazení tohoto příběhu vzniklo ve 4. století. Prvá připomínka však pochází z roku 1223, kdy sv. František z Assisi obdržel svolení papeže připomenout Vánoce tímto netradičním způsobem. Františkáni a především jezuité šířili zvyk jesliček po celé Evropě.

Ke zlidovění betlémů však vedla dlouhá cesta. V 15. století sochař Quido Mazzoni vymodeloval z hlíny a vypálil figurky žen a mužů, oblečených do dobového kroje a klanějících se dítěti.

V českých zemích snahy po zlidovění vyobrazení Kristova narození sahají až do pozdního středověku. Největšího rozkvětu dosáhly v projevech lidových betlemářů v 18. a zejména v 19. století. Betlemáři stále volněji nakládali s tématem narození Krista, umisťovali tento děj do blízké krajiny svého domova, která se mísila s krajinou exotickou.

Betlemářství se v Čechách a na Moravě stalo součástí lidového umění. Od prvopočátku vyniká neobyčejnou variabilitou. Figurky celovoskové i kombinované, kašírované, dřevěné polychromované, dvourozměrné, figurky „kalhotáči“ oblékané do prostého šatu a „kožicháči“ do hnědého kožichu. Figurky malované na papíru zachycovaly důvěrně známý denní život ve městě, na poli, na pastvě, tak blízký a milý lidovému tvůrci.

Rozsáhlá a reprezentativní výstava práce valašských betlemářů se uskutečnila na přelomu roků 2021-2022 ve výstavním sále Brillovky.

K valašským betlemářům patří Zádrapa Alois z Lidečka. O Vánocích roku 2021 prezentoval spolu s dalšími valašskými betlemáři svůj LIdečský betlém v Brillovce. Betlém dělal od roku 2006 deset let, je v něm kolem 320 figur.

Má i samostatný betlém s figurami téměř v životní velikosti, ten o letošních Vánocích roku 2022 vystavuje v nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Expozice betlému Aloise Zádrapy ve Valašském Meziříčí na nádvoří zámku Žerotínů. 

Betlemář Alois Zádrapa u svého díla „Valašský betlém z Lidečka“ roku 2021 ve výstavní síni Brillovky            v Rožnově p. R. 

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *