Solný důl Wieliczka – světový unikát-reportáž Ivana Bajera

Velmi hezké vzpomínky se váží k této památce UNESCO, kterou jsem navštívil už 3 krát, a to v roce 2009, 2011 a 2017.

První návštěva v roce 2009 se odehrála skupinou železničářů ze Správy dopravní cesty Přerov, kdy jsme lehátkovým vozem během 3 dnů zvládli procestovat Krakow, Wieliczku a v Maďarsku termální koupaliště v jeskyni Miškolc Tapolca.

Večeře Páně vytesaná ze soli. 

Solný důl Wieliczka při této první prohlídce jsme prošli a polským průvodcem a prostě jsme jen zírali s otevřenou pusou, co byli hornici v minulých dobách i během těžké práce při těžbě soli nejen pro své potěšení také schopni vytvořit.

Další dvě návštěvy v roce 2011 a 2017 jsem podnikl a cestovní kanceláří Valaška, a to po prvé sám a po druhé s dcerou. To už jsem věděl, co nás čeká. V obou případech jsme měli vždy polského průvodce, který nás provázel v češtině. Tak jsme se mohli lépe soustředit na to, co vypráví. Věnovat se všemu, na co nás upozorňoval a hledat další velké podrobnosti a zajímavosti.

To už jsem se vždy těšil, až dojdeme ke schodišti, které směřuje do podzemní  katedrály. Tento impozantní prostor s nádhernými lustry ze solných krystalů každému návštěvníkovi vyrazí dech. A co až se sestoupí dolů, máme možnost si prohlédnout  detaily výzdoby řady reliéfních obrazů z bible na stěnách. To je každý okouzlen jejich precizním zpracováním. Při odchodu z katedrály upoutá pozornost socha svatého Jana Pavla II v nadživotní velikosti.

Plastiky vytesané ze soli: Papež Jan Pavel II. a J. W, Goethe. 

Všechny plastiky, reliéfy a sochy na celé prohlídkové trase jsou vytvořeny ze soli s obdivuhodnou přesností a detailním zpracováním. Některé ale díky stáří a vodní páře z dechu návštěvníků mají částečně poničené obličeje, i když je lze z části rozeznat.

Další velkou zajímavostí je impozantní výdřeva obrovských prostor, kde je sůl vytěžená, jako např. komora  Michalowice a jiné. Zaujmou také prostory, kde jsou v zatopených prostorách velká jezírka plná solanky.

Na konci prohlídkové trasy je další velký prostor s výzdobou reliéfů na stěnách, který slouží mimo jiné také pro koncertní účely. Pro koncerty je také využíván prostor výše popsané solné katedrály.

Prohlídková trasa představuje pouze malou část celého původního solného dolu. V současné době těžba soli už v dole nepokračuje. Je prováděno pouze čerpání solanky ze zatopených prostor mimo prohlídkové trasy a její zpracování na sůl.

Chtěl bych tak doporučit každému, kdo tam ještě nebyl a nemá jinou možnost tento unikát navštívit, aby využil nabídky cestovní kanceláře Valaška. Ta má ve svém letošním programu několikrát Wieliczku ve spojení s bývalým královským městem Krakow ve svém kalendáři.

Ivan Bajer

        Text a foto © Ivan Bajer

Solný důl Wieliczka se nachází pod městem Wieliczka v blízkém okolí Krakova v Malopolském vojvodství. Stáří solných ložisek se odhaduje na cca 15 milionů let. Ložisko vzniklo v období miocénu, bádenském věku, při zániku miocenního moře, které se stalo uzavřeným mořem s vysokým stupněm salinity. Solný důl Wieliczka, byl v provozu nepřetržitě od 13. století až do roku 1996. K ukončení průmyslové těžby soli dolu v roce 1996 došlo z důvodu nízké světové ceny soli získávané z mořské vody jejím odpařováním a čištěním. Pak to byl přímo katastrofický průnik sladké vody do prostoru dolu v roce 1992. Byly to také vysoké náklady na zabezpečení dolu a těžbu soli.
Dne30. června 1996 byla průmyslová těžba ložisek kamenné soli zcela zastavena.
Důl patří k nejstarším světovým solným dolům vůbec a je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *