CHKO Beskydy 50 let od vzniku.

Dne 5. března 2023 uplynulo 50 let od vzniku největšího chráněného přírodního celku v ČR Chráněné krajinné oblasti Beskydy. V rožnovském městském parku tuto skutečnost připomíná blok pískovce s pamětní tabulí.

CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973. Rozloha 1160 km čtverečních. Nadmořská výška 350 m (Zubří) – 1324 m (Lysá hora). Sídlo správy Rožnov pod Radhoštěm.

Důvodem vyhlášení byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a také mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Význam přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 50 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a v neposlední řadě i jejím nadregionálním rekreačním významem. Na několika místech jsou chráněna původní luční a lesní společenstva. Celé území se skládá ze čtyř orografických celků: Moravskoslezských Beskyd, Rožnovské brázdy, Vsetínských vrchů a Javorníků (české části) na území Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Text a foto © Richard Sobotka
(Zdroj internet)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *