Barbara Jahns – muzejnice a novinářka

Barbara Jahns – fenomén spolupráce družebních měst polského Śremu a Rožnova pod Radhoštěm. 

V kulturní časopisu Gazeta Śremská, dvouměsíčník, 5-6/2017, maj/czerwiec, rok XXVII bylo na přední stránce otištěno poděkování Barbary Jahs, dosavadní výkonné redaktorky tohoto periodika v souvislosti s jejím odchodem do důchodu. 

Barbara Jahns Dziekuje

W 1995 roku redaktor naczelny „Gazety Śremskiej” powierzył mi stanowisko redaktor prowadzącej. Nie ukrywam, że miałam sporo obaw, czy podołam. Było to duże wyzwanie, które realizowałam przy okazji pracy muzealnej. Zawsze z pasją i przyjemnością. Zastanawiałam się, kto będzie pisał w gazecie i dla jakiego czytelnika. Bardzo pomocne okazały się indywidualne kontakty muzealne. Docierałam do osób, którym bliska jest nasza Mała Ojczyzna, jej historia i teraźniejszość. Do osób, którym zależy na tym, by swoją wiedzą, pasją, wspomnieniami, zapisem kronikarskim, osobistym spojrzeniem na literaturę, film, sztukę, teatr czy poezję podzielić się z czytelnikami. Dzięki temu na łamach Gazety zapisane zostały wydarzenia historyczne, tradycje, postaci wydobyte ze wspomnień mieszkańców regionu śremskiego, życie kulturalne współczesnego Śremu.

Współpracujący z gazetą ludzie są po prostu twórcami lokalnej rzeczywistości. To dzięki Wam, Drodzy Autorzy, naszą Gazetę bierze się do ręki z prawdziwą przyjemnością.

Dziękuję Wszystkim piszącym za te 22 lata wspaniałej współpracy. Był to dla mnie wielki zaszczyt pracować z Wami. Nadszedł czas, by przekazać pałeczkę. Życzę nowej redaktor prowadzącej, pani Ewie Nowak, by praca w gazecie i współpraca z piszącymi dostarczała ogromnej satysfakcji, a Czytelnikom radości z czytania gazety przy porannej kawie czy herbacie.

Dziękuję.

Barbara JAHNS

Poděkování Barbary Jahns

V roce 1995 mne šéfredaktor „Gazety Śremskiej“ ustanovil výkonným redaktorem. Neskrývám, měla jsem obavy zda budu na tuto práci stačit. Byla to pro mne velká výzva, vše zvládnout při náročné muzejní práci. Přijala jsem tento úkol s obavou i s potěšením. V prvé řadě jsem si určila priority, kdo bude do Gazety přispívat a pro jaké čtenáře bude Gazeta určena. Velmi mi přitom pomohly individuální muzejní kontakty. Spojila jsem se s těmi, kterým je blízká naše Malá Otčina, její historie i současnost. Kontaktovala jsem lidi, kteří byli ochotni podělit se s čtenáři o své vědomosti, pocity, vzpomínky, kronikářské záznamy, osobitý pohled na literaturu, film, umění, divadlo či poezii. Díky spolupráci s nimi zůstaly na stránkách Gazety zaznamenány historické události, tradice, záznamy vzpomínek obyvatel śremského regionu i kulturní dění v śremské společnosti.

Spolupracovníci Gazety byli prostě tvůrci lokální historie. Takže díky Vám, Drazí Autoři, je naše Gazeta skutečně velmi pěkná.

Děkuji Všem dopisovatelům za těch dvaadvacet let nádherné spolupráce. Byla pro mne velká čest pracovat s Vámi. Avšak nadešel čas předat redakční taktovku dalšímu. Přeji nové výkonné redaktorce, paní Ewie Nowak, aby také jí přinesla práce v Gazetě i spolupráce s dopisovateli velké uspokojení. A Čtenářům radost z četby gazety při ranní kávě či čaji.

Děkuji.

Barbara JAHNS

(Překlad do češtiny Richard Sobotka)

 

Pozdrav a poděkování do Śremu

Celkem 22 let pracovala Barbara Jahns v Muzeu Šrenském při své odborné profesi zároveň jako výkonná redaktorka kulturního časopisu „Gazety Śremskiej“, původně měsíčníku, posledních několik let z ekonomických důvodů jako dvouměsíčníku. Pod její taktovkou držel tento kulturní časopis prst na tepu města Śrem i Velkopolska. Gazeta zaznamenával kulturní dění, historii, vzpomínky pamětníků, události historické i současné.

Nejednou se na stránkách Gazety objevily i články z  družebního města Rožnova pod Radhoštěm. A nejen to. Díky iniciativě Barbary Jahns to byly také vzájemné výstavy. Také vydání literárních děl šremských a rožnovských tvůrců v česko-polské verzi. Nezapomenutelná byla výstava karikatur MUDr. Ryszarda Zawadzkiego, výstava kuší, výstavy fotografií a výstava výšivek, malířský plenér na Soláni. Také společné putování po zajímavostech Śremu i Velkopolska a putování po Rožnově a jeho okolí. Nezapomenutelná byla vyjížďka s MUDr. Barbarou Siwińskou  do Štramberku a další místa v České republice, ale také vycházka na památný Radhošť. Byly to okamžiky přátelství na které se nezapomíná a které svým způsobem obohatily naše životy. Mám jednu skříň plnou skvělých knížek, časopisů a obrázků o Śremu. A plnou hlavu vzpomínek na společně strávené chvíle v polském Śremu i u nás v Rožnově. Barbara Jahns vždy byla plná nápadů a ve vzájemné spolupráci a pořád tak trochu o dva kroky napřed. Díky Barbaře Jahns se Gazeta Śremská stala i mým kulturním časopisem. Proto jí chci od srdce poděkovat za dlouholetou spolupráci a přátelství.

Richard Sobotka

(Poznámka na okraj: Vsadím se o korunu (nejmenší platná česká mince), že za nějaký čas, ne příliš dlouhý, začne Barbara Jahns vydávat svůj časopis, nebo se na sociální síti objeví její WWW. …… se spoustou zajímavostí. R. S.)        

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *