Nová knížka – Jaroslav Blinka: Dolní Bečva v proměnách času.

Obec Dolní Bečva vydala knížku Jaroslava Blinky: „Dolní Bečva v proměnách času.“ (2023). Po knížce „Historie sportu na Dolní Bečvě“ (2007) jde už o druhé literární dílo Dolnobečvanského rodáka Ing. Jaroslava Blinky, plk. v záloze.  

Autor Ing. Jaroslav Blinka, plk. v záloze.

V úvodu knížky autor uvádí: „Při příležitosti stého výročí otevření obecní knihovny na Dolní Bečvě byla uspořádána výstava historických fotografií obce. Výstava se těšila velkému zájmu a během jejího trvání se vyskytla řada návrhů, aby byla vytvořena nějaká publikace, ve které by tyto fotografie byly soustředěny a vydány tiskem. Vzhledem k tomu, že největší část fotografií byla z mé sbírky, byl jsem požádán, abych tuto publikaci vytvořil. S pokorou jsem k této práci přistoupil.“

A dodává: „Svou prací bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o rozvoj obce, připomenout jejich jména a nedovolit, aby upadla v zapomenutí.“

Dobře víme, že čas má mnohdy krátkou paměť. Díky této knížce jsou však na jejich stránkách zaznamenány důležité okamžiky historie obce a také lidé, kteří ji během staletí proměnili z roztroušené podhorské osady do současné podoby moderní obce. Bačové se stádečky oveček na Radhošti, úspěšní sportovci, skvělí řemeslníci, školáci, hospodští, obchodníci, ale také vlastenci a v neposlední řadě komunální politici, kteří především ovlivnili dění v obci a její proměnu. Známe je, pamatujeme se na ně, a pokud jsme přece poněkud pozapomněli, tato knížka nám je připomene.

Autor knihy Jaroslav Blinka se také aktivně zapojil do činnosti místního Klubu seniorů. „K nejaktivnějším členům klubu seniorů patří turisté,“ uvádí. „Od roku 2000 pořádají každý týden nějaký výšlap do blízkého i vzdálenějšího okolí. K příjemné pohodě jim pomáhá i jejich vlastní šlapeťácká hymna.“

V závěru knihy autor uvádí: „Je tomu již 390 let, kdy se v historických dokumentech objevilo jméno obce Bečva, později Dolní Bečva. Trvalo stovky let, než se z jednotlivých pasekářských domečků vytvořila fungující obec. Jak se život v této obci odehrával, je možné se dočíst ve skromných historických archivech, které se dochovaly. Věřím, že bude kniha veřejností s povděkem přijata a poslouží jak starším, tak hlavně mladým spoluobčanům k poznání historie naší krásné obce.“

Skokanské boty Antonína Vachůna a skokanský můstek na Dolní Bečvě.

Triangulační bod, kamenný kříž a kamenná kaple na Radhošti. 

Chatař z Chaty pod kapli Hybner a jeho syn. Letecký pohled na zimní Radhošť.

Centrum obce Dolní Bečva.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *