Historie jezírka v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm.

 Vůbec první zmínka o jezírku v rožnovském městském parku byla zaznamenána roku 1921. V architektově návrhu bylo tehdy uvedeno: Zvětšit rybníček. V polovině 20. století bylo nutno jezírko rekonstruovat kvůli narušené spodní izolaci, když voda prosakovala do sklepních prostorů Společenského domu. Další rekonstrukce jezírka byla provedena roku 1970 a další v roce 1997.  Prozatím poslední na podzim roku 2023.  

S jezírkem v rožnovském parku je úzce spojena historie rybářského spolku, který vznikl v roce 1924. Každý ze sedmi členů spolku měl nějakou funkci, někteří i dvě. Jeho členy byly vážené osobnosti Rožnova. Lovecký revír byl na řece Bečvě a přilehlých potocích, kde byla vysazována násada pstruha potočního, pstruha duhového a lipana.

K vysazování kaprů byl využíván také rybníček u Lázeňského domu. Toho roku vypustili rožnovští rybáři do parkového jezírka 12 kusů kilových kaprů, kteří zbyli z velikonočního prodeje, byli přidáni ke 265 kaprům vypuštěným již na jaře roku 1931. V roce 1932 byla dokonce dojednána ostraha jezírka u Hlídací a zamykací společnosti ve Slezské Ostravě.

K výlovu rybníčka v roce 1932 byl mimo přátel spolku přizván také místní hasičský sbor s motorovou stříkačkou. Očekávala se velká sláva i slušný zisk z prodeje kaprů. Kapři byli jak spolkovým hospodářem, tak i letními hosty dobře krmeni.

Při slavnostním výlovu parkového rybníčka se však očekávaný úspěch nedostavil. Navzdory dojednané ostraze Hlídací a zamykací společnosti ze Slezské Ostravy byl z parkového jezírka vyloven pouze jeden kapr. A byl chycen také pstruh, který ač velmi hubený vážil 76 dkg.

I když členové rybářského spolku dospěli k závěru, že rybníček k chovu kaprů není vhodný, přesto do něj kapry dál vysazovali.

Již zmíněné rekonstrukce parkového jezírka nesplnily očekávání, dokonce vzhled jezírka poškodily. Generální oprava jezírka z podzimu roku 2023 znamená technické vylepšení provozu jezírka a také jeho lepší celkový vzhled.

Historie

Jedna z řady oprav jezírka. 

Poslední rekonstrukce – srpen 2023. 

Září 2023.

Říjen 2023. 

Listopad 2023. 

Ohlédnutí do historie. 

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *