Tylovice – v minulosti samostatná obec, v současnosti městská část Rožnova pod Radhoštěm

Od svého založení patřily Tylovice k panství Rožnovskému. Připomínány jsou roku 1504, kdy Petr ze Sv. Jiří a z Pezinku prodal hrad na Rožnovem i s městysem Rožnovem a dědinami: Tylovicemi, Hážovicemi, Viganticemi a jinými, bratrům z Kunštátu.

Osada se jeví jako pokračování Horní (dnes Bayerovy) ulice města Rožnova; leží po obou stranách říčky Hážovky. Za ní následuje obec Hážovice a Vigantice.

Po levé „selské“ straně Hážovky jsou v Tylovicích selské grunty, které se táhnou až k hranicím Velké (dnes Valašské) Bystřice do nadmořské výšky 600 m. Po pravém břehu Hážovky jsou usazeni domkaři a menší rolníci, jejich pozemky sahají za vrchem Kluzov 500 m vysokým k řece Bečvě.

Roku 1676 měly Tylovice 49 domů (fojtství, 18 gruntů a 30 chalup). Fojtem byl Plandor a fojtství se v tomto rodě udrželo po celé století. Ke konci 18. století byli  fojty Maléři. Fojtství bylo na čísle 33, kde se dodnes říká „na fojtství“. Roku 1869 měly Tylovice 691 obyvatel a 110 domů. V roce 1950 pak 553 obyvatel a 124 domů.

Obec byla vždy přifařena a přiškolena do Rožnova. Hřbitov pro Tylovice a Hážovice byl založen roku 1888.

Prvním starostou byl Bradáč „Na kopci“. Obecní výbor měl 12 členů, 2 z nich byli radní.

Nejstarší obecní pečeť má ve znaku srdce z něhož trčí bednářská palice, drátenické kleště a menší palice. Kolem je nápis: Pe: (pečeť) Dedini Tilowic.

Až do roku 1960 existovaly Tylovice jako samostatná obec. V tomto roce byla ves sloučena s Hážovicemi v jednu obec pod společným názvem Rysová. V roce 1980 byla obec Rysová připojena k městu Rožnovu a obě části od toho roku existují jako městské části pod původními názvy Hážovice a Tylovice.

Jan Surrý

 Foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *