Deset let od rekonstrukce věže rožnovského kostela

První listinná zpráva o dřevěném rožnovském kostele, zasvěceném Všem svatým, pochází z roku 1490. Rožnovský kronikář Martin Tkadlec uvedl, že kostel je dřevěný, chudý, jenom s jedním oltářem. I když byl roku 1650 přebudován, pořád měl jen jeden dřevěný oltář bez jakékoliv ozdoby, jen s obrazem Všech svatých a dřevěným svatostánkem. Byl zcela prostý, nízký, ouzký a chudobně zhotovený ze dřeva.
Stavba zděného kostela začala 25. dubna 1747, dostavěn byl roku 1752 a posvěcený 6. června 1764.

V průběhu let byl rožnovský kostel několikrát opravován.
Roku 1876 byla střecha kostela a věž pokryta novým šindelem. Střechu na kostele tehdy kryl a do báně (makovice) na věži listiny vložil a s křížem postavil Jan Mizera, tesař z Tylovic. Při pokrývání věže bylo zjištěno, že dubový sloup (hrotnice), na němž jsou nasazeny báně a prstenec, je přehnilý a musí být nahrazen novým sloupem. Po sejmutí kříže a báně bylo nalezeno plechové pouzdro a v něm spis z roku 1805, kousek křídy a obrázek. Vše, včetně fotografií, časopisů a bankovek aktuálního roku, bylo opět uloženo do větší báně, která po opravě a natření byla i s menší bání a novým křížem 26. srpna vytažena na věž.

Původní narušená věž byla zcela odstraněna. 

O 141 let později byl s nástupem 21. století stav věže rožnovského kostela opět povážlivý. I prostým okem si bylo možné všimnout, že je věž vychýlená z osy, takže bylo jen otázkou času, kdy vlastní zchátralostí a s přispěním klimatických podmínek dojde k její destrukci. Bylo rozhodnuto věž demontovat a postavit novou. Došlo při tom k zajímavému úkazu, kdy lešení, které dosahovalo až k nejvyššímu bodu na úroveň makovice a kříže, vykreslovalo po odstranění věže proti obloze už jen její profil.

Tesání nových trámů pro věž bylo prováděno ručně.

Práce na obnově věže kostela byly zahájeny 1. června 2007 a rekonstrukce dokončena v říjnu 2007.
Jedním z významných dnů byl pátek 10. srpna 2007. Po sejmutí kříže byly z makovice vyjmuty tři tubusy s dokumenty.

„Je vzácné mít možnost nahlédnout do tak starých dokumentů, které představují určité poselství našich předchůdců,“ řekl tehdejší rožnovský farář P. Jiří Polášek. „Měl jsem tu čest dokumenty vyjmout z tubusů jako první. Byla to velká chvíle pro celé město, pro farnost a samozřejmě i pro mne.“

Od samého začátku rekonstrukce věže bylo zřejmé, že na paměť potomků budou do obnovené makovice uloženy kromě původních dokumentů také materiály ze současné doby.

Klempíři při pokrývání báně kostele měděným plechem. 

Stalo se tak v pondělí 22. října 2007. K vytažení makovice na věž a k jejímu usazení došlo v pátek 26. října 2007 během Všesvatského jarmarku.

K dění kolem rekonstrukce věže rožnovského kostela uvedl starosta města Rožnova pod Radhoštěm JUDr. Jaroslav Kubín.

„Po sejmutí makovice a prozkoumání jejího obsahu bylo poselství předchozích generací skutečně nalezeno. Po otevření dokumentů jsme jimi byli doslova fascinování, přiblížily nám Rožnov z let 1876 a 1909. Mohli jsme se jen dohadovat s jakými pocity tehdy obyvatelé Rožnova dokumenty do makovice vkládali. Ale o tom, s jakým úmyslem tak činili, není pochyb. Chtěli nám ukázat Rožnov před 131 a 98 lety, městečko stále ještě z části dřevěné, ale i jeho obyvatele, to jak město spravovali, jak v něm žili, co pro své město a jeho obyvatele v dobré vůli vykonali.

Historické dokumenty jako prvý vyjmul P. Jiří Polášek.

Do makovice rekonstruované báně jsme také my vložili poselství následujícím generacím. Učinili jsme tak v dobré víře, že za 100 nebo 150 let, a možná i později dá toto poselství generacím následujícím nahlédnout do času, který právě žijeme.

Tak jako naši předchůdci na konci 19. a začátkem 20. století se mohli jen dohadovat, jak asi bude dřevěné městečko Rožnov někdy v daleké budoucnosti vypadat, jací v něm budou žít lidé, tak i my na začátku 21. století můžeme s velkou dávkou fantazie také jen vytušit, jak bude současný kamenný Rožnov za sto padesát či snad za dvě sta roků vypadat a jací lidé v něm budou žít.
Věřme a doufejme, tak jako věřili a doufali naši předchůdci, že čas spravedlivě zhodnotí to, co jsme pro město a jeho obyvatele v dobrém úmyslu vykonali.“

Pohled z kostelní věže po dokončení její opravy na rožnovské náměstí a zasněženou krajinu.

Při příležitosti rekonstrukce kostelní věže byla vydána publikace „Rožnovská věž“ se všemi podrobnostmi o průběhu náročné rekonstrukce věže rožnovského kostela. Kniha byla slavnostně uvedena v předvánočním čase 23. prosince 2007, v třetí adventní neděli, během adventního koncertu v rožnovském kostele Všech svatých.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *