Publikace Kulturního sdružení Bezručův kraj: Zanechali svou stopu…

V závěru roku 2016 vydalo Kulturní sdružení Bezručův kraj Frýdek-Místek publikaci Zanechali svou stopu…, věnovanou zesnulým předsedům Václavu Halatovi (předsedou 1992-2005) a Janu Kukuczkovi (předsedou 2006-2009).

Sdružení Bezručův kraj vzniklo na konci 19. století v Praze, jak uvádí PhDr. Jaroslav Slavický, který v roce 1987 zaslal přátelům Bezručova kraje novoroční poselství: Bude to málem 100 roků, co se začal formovat v Praze akademický spolek Ostravica z vysokoškoláků širšího Ostravska. Ten přetrval až do roku 1918 a pak přešel do nového poválečného života.

Na konci 50. let 20. století byla aktivita Bezručova kraje obnovena a básník Petr Bezruč souhlasil, aby sdružení neslo jeho jméno. Kulturní sdružení Bezručův kraj pořádalo v Praze především kulturní akce, které přispívaly k prezentování kulturních hodnot Bezručova kraje. K oživení činnosti ve druhé polovině 70. let se zasloužil PhDr. Jaroslav Slavický, hudební skladatel a spisovatel, rodák ze Zelinkovic.

V roce 1992 bylo sídlo sdružení Bezručova kraje přeneseno do Chlebovic a na ustavující schůzi 10. 7. 1992 byl vedoucím sdružení zvolen Václav Halat.( 1926 – 2006).

Na schůzi 16. prosince 2005 Václav Halat ze zdravotních důvodů odstoupil a byl jmenován „čestným předsedou“. Za předsedu sdružení byl zvolen Jan Kukuczka (1945 – 2014), a byl jím až do 10. 11. 2009.

Současným předsedou Kulturního sdružení Bezručův kraj je Jaromír Kahánek.

Publikace připomíná bohatou kulturní činnost Sdružení Bezručův kraj i setkávání s renomovanými umělci.

„Publikací Zanechali svou stopu… si chceme připomenout především obětavé působení, dnes již zesnulých předsedů našeho kulturního sdružení Václava Halata z Chlebovic a Jana Kukuczku z Frýdku-Místku,“ uvedl Jaromír Kahánek. „Publikací si zároveň připomínáme 150. výročí narození slezského básníka Petra Bezruče, jehož jméno má naše sdružení ve svém názvu. Nahlédnete v ní na obětavou a určitě nedoceněnou práci desítek členů našeho kulturního sdružení, i těch, kteří s našim kulturním sdružením spolupracovali.“

Publikace je cenným dokumentem o těch, kdo usilovali a usilují o zachování regionální kultury a paměti.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *