Slovo škola pochází z řeckého slova scholé

Slovo škola pochází z latinského slova schola, zcela původně však ze středověko-latinského slova scola, jež pochází z řeckého slova scholé, což znamená poklid.

V pradávnu, pokud jde o školu a vzdělávání, se původně jednalo o osvědčení stupně dovednosti a vstup mezi dospělé členy společnosti. V době rozkladu prvotně pospolné společnosti se začalo hovořit o „institucionalizování“ výchovy. V antické společnosti došlo k rozlišování vzdělání kultivujícího a užitečného. Po roce 311, kdy byla povolena tolerance křesťanské víry, vznikaly pro vzdělání řádových mnichů klášterní školy. První univerzity byly založeny ve 12. až 14. století. Velkou osobností pedagogiky a vzdělávání byl Jan Amos Komenský (1592-1670), který hlásal, že školství má zajišťovat promyšlená organizace a prosazoval přirozenost, názornost a rozvoj osobnosti žáka. J. A. Komenský byl převratnou osobností ve školství, pedagogice  i výchově a vzdělávání. O 349 let později od jeho smrti se školství v ČR rozvinulo do té míry, že má 3645 mateřských škol, 4106 základních škol, 1459 středních škol a 101 vysokých škol – tedy celkem 9311 škol. Ale to je jen statistika, realitu školství názorně ukazuje obrázek malíře a kreslíře Vladimíra Bartoška.

Text  © Richard Sobotka, kresby © Vladimír Bartošek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *