Smutné i radostnější chvíle zašovských zvonů

Zašovský kostel patří k nejstarším místním objektům. Původní dřevěný vznikl ve středověku a byl zasvěcený sv. Anně. Nový zděný kostel, zasvěcený Navštívení Panny Marie, byl posvěcený roku 1725.

Až do roku 1767 měl kostel pouze malou věžičku nad presbytářem. V ní visel zvonek, pořízený péčí rožnovského faráře Jana Jiřího Bauhofera.

Roku 1768 byly na kostele postaveny obě věže a roku 1773 fo nich zakoupeny dva nové zvony ke cti zakladatelů mnišského řádu Nejsvětější Trojice – trinitářů, posvěceny byl 30. ledna 1773 a na věž vytaženy 2. března 1773.

Roku 1892 byl zavěšen v malé věžce nový zvon sv. Josefa s nápisem: „Sv. Josefe, oroduj za nás!“

V čase první světové války byly 4. května 1917 zrekvírovány dva zvony:  „Nejsvětější svátost oltářní“ o váze 524 kg a nejmenší sv. Alois o váze 30 kg. Odpoledne o 3 hodině zvonilo se naposledy všemi zvony a večer o ¾ 7 hod. byly oknem z věže shozeny dolů. Byl to smutný okamžik. Mnohé oko zaslzelo, lidé plakali.

Druhá rekvizice zvonů nastala v září 1917, ale farář Josef Stančák se zasadil o jejich ponechání na významném poutním místě. Týž farář pak roku 1927 zakoupil nový zvon „Sv. Josef“ o váze 560 kg, posvěcený byl 4. 9. 1927.

Za druhé světové války byly 17. března 1942 pro válečné účely odevzdány zvony: Sv. Josef, P. Maria, Cyril a Metoděj. Zůstal jen malý zvonek v sanktusové věžce a zvon sv. Josef o váze 40 kg. Hlas zvonů ještě předtím natočil na gramofonovou desku pan Macháč, takže alespoň jejich zvuk zůstal zachován na památku.

Sbírka na nové zvony byla vykonána v říjnu 1956. Vybráno v Zašové a Stříteži 17 376,- Kč. Sbírány byla také barevné kovy: 941 kg mědi, 235 kg cínu.

Čtyři zvony byly ulity začátkem prosince 1956. Jejich zhotovení přišlo na 20 278,17 Kč.

Zvony byly dovezeny do Zašové 12. 4. 1957 večer a uloženy v kostele. Svěcení se konalo na Květnou neděli o 2. hodině odpoledne v nádvoří Domova důchodců. Světitelem byl kanovník Josef Segeta z Rožnova pod Radhoštěm. Děti přednesly básně o zvonech od zašovské rodačky Marie Holišové – rozené Zátopkové. Pak byly zvony vytaženy na věž a zavěšeny. Po kázání, Te Deum a požehnání se rozezvučely. Všichni byli dojati.

Současné zašovské zvony: Maria má vyobrazení P. Marie a text: „Svatá Maria, chraň zašovskou farnost“. Zvon Josef má vyobrazení sv. Josefa a text: „Duším pokoj – svobodné vlasti mír“. Zvon Alois má vyobrazení sv. Aloise a text: „Co válka vzala, štědrost farníků nahradila“. Zvon Ludvík má nápis: „Sv. Ludvík, Bohu díky“.

Odlití zvonů zajistil P. Karel Boháč. Tak se po 15 letech znovu nad Zašovou rozezvučely zvony.

Archiv: Instalace zvonů v roce 1956.
Foto
© Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *